6-7-8 Kasım 2008 – 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: “Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler”
Spread the love

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 32.si gerçekleştirilecek Kolokyumun ana teması Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler olarak belirlenmiştir. 32. Kolokyum Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi‘nin Sekreteryasında, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‘nün ev sahipliğinde 6-7-8 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul‘da MSGSÜ‘de gerçekleştirilecektir.

Dünyanın ve Ülkemizin ciddi bir krizden geçtiği ve bu krizin merkezinde kentlerin bulunduğu bir dönemde, son yıllarda kentlerimize hakim olan politikaların kazanan ve kaybedenlerini odağına alan bir Kolokyum‘un konu ve zamanlamasının oldukça yerinde olduğu açıktır. Bu tür bir tema son döneme hakim olan kentleşme dinamiklerini, kazananlarını ve kaybedenlerini anlamamıza katkı yapmanın ötesinde, içinde bulunduğumuz krizin kentsel boyutlarını ekonomik, kültürel ve siyasal yönleriyle kavramamıza da olanak sağlayacaktır.

Kolokyum‘un ilk bölümünde tematik konuşmalar gerek gelişmiş ülkeler gerek Türkiye açısından son dönemdeki uygulamaların sonuçlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. İzleyen bölümlerde ise yeniden yapılanma süreçleri ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal-yönetsel yönleri ile tartışılmakta ve bu süreçlerin kazanan ve kaybedenleri üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çerçevede Kolokyumun oturumlarının alt başlıkları şu biçimde tespit edilmiştir;

• Belediyelerin ve Planlama Kurumunun Yeniden Yapılanması

• Konut Alanlarının Yeniden Yapılanması

• Yeni Sınıflaşmalar ve Yeni Yoksulluk

• TOKİ: Politikalar ve Uygulamalar

• Çalışma Alanlarının Yeniden Yapılanması

• Kamusal Kullanım Alanları ve Kamu Mülklerinin Yeniden Yapılanması

• Doğal Alanların Yeniden Yapılanması

• Kentsel Karar Süreçlerinin ve Muhalefet Biçimlerinin Yeniden Yapılanması

Bu oturumların yanı sıra, çeşitli üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden gelen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen Öğrenci Paneli de Kolokyumun önemli etkinlikleri arasındadır.

Son oturum ise Kolokyumun ana teması etrafındaki tartışmaların izleyicilerin de katılımına olanak verecek biçimde gözden geçirildiği ve meslek alanına yönelik tespitlerin yapıldığı Paneli içermektedir.

32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyum Programına buradan ulaşabilirsiniz.


Spread the love