TMMOB ve bağlı odalar, PKK’nın Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün taburuna yönelik saldırısı ile ilgili ayrı ayrı basın açıklamaları yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Makina Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası, PKK’nın Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün taburuna yönelik saldırısı ile ilgili ayrı ayrı basın açıklamaları yaptılar. Basın açıklamalarında aşağıdaki görüşlere yer verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: “ÇAĞRIMIZ İNSANDAN YANA OLAN HERKESE!”

Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteminde olan insanımız için ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen gerilim, çatışma ve saldırılar bugünlerde giderek tırmanıyor.

Altınova’da, Dikili’de ve Sarayköy’de yaşananlardan sonra bir kez daha sarsıldık. 3 Ekim 2008’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi kırsalında Aktütün Karakolu’nda yaşamını kaybedenlerin acısı yüreğimizi yaktı. Ölen canların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB söyledi, bir kez daha yineliyor:

 

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir.

 

Ülkemizde barış, bölgede barış ve dünyada barışı savunan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları; defalarca silahların konuştuğu yerde barışın sesinin duyulamayacağını dile getirdik.

 

TMMOB söyledi, bir kez daha söylüyor:

 

TMMOB, taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara karşı taraftır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa; kim ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana taraftır.

 

Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır. Şimdi geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır.

 

Çağrımız insandan yana olan herkesedir:

 

Şiddete, saldırıya, çatışmaya, silaha, akan kana karşı çıkalım.

Silahların susmasını sağlayalım.

Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair umudumuzu yitirmeyelim.

 

 

Jeofizik Mühendisleri Odası 
XII. Dönem Yönetim Kurulu: “ Terörü Lanetliyoruz”

Dünya ülkelerinin kendi açılarından değerlendirmelerinin ve tanımlamalarının dışında terör evrensel boyutuyla zor ve şiddet kullanımı yoluyla tesir etmeye çalıştığı toplumlar üzerinde korku, yıldırma ve tehdit mekanizmasını kurmaya odaklıdır.

 

Ülkemizde Cumhuriyetin biçimlendirdiği sosyal, laik siyasi düzenin çatısı altında halkımızın bölünmez bütünlüğünü bozma, yasalarımız ve temel ilkelerimize karşıt bir tutumla Türkiye Cumhuriyetinin varlığını yok sayıp, üniter devlet yapısını ortadan kaldırmaya yönelik bölücü terör olayları ne yazık ki devam etmektedir.

 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası olarak Ülkemizde barış ve güven ortamı kalıcı olarak sağlanması en içten dileğimizdir. Şemdinli’de yaşanan bu son terör saldırısı sonucu ne yazık ki 15 askerimiz şehit olmuştur. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve tamamen ortada kaldırılması için hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin acilen her türlü tedbiri almasını umar, bu hain saldırı sonucunda yaşamlarını yitiren şehitlerimize rahmet, kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz.

 

 

 

İnşaat Mühendisleri Odası: “Henüz vakit varken…”

Hakkâri’nin Şemdinli İlçe sınırları içinde bulunan Aktütün Karakoluna yapılan saldırıda 15 askerimizin öldürülmesi ve birkaç gün öncesinde Altınova’da yaşanan gerginlik, Kürt sorununun acilen ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

 

Açıkçası artık ne sözün bir anlamı kalmıştır ne de genç ölümlerin ardından dökülen gözyaşlarının. Bir kez daha sözün kifayetsiz kaldığı noktaya gelip dayanmış bulunuyoruz; söz bitiyor bitmesine ama ölümlerin ardı arkası kesilmiyor.

 

Ortada bir sorun bulunuyor; görmezden gelemeyeceğimiz, iç ve dış düşmanlar diyerek içimizi rahatlatamayacağımız, salt askeri tedbirlerle çözemeyeceğimiz.

 

Türkiye’nin batısında Türk-Kürt çatışmasını körüklemek doğrultusunda ırkçı kalkışma sahneleniyor. Doğusunda ise PKK kanlı eylemleri gitgide artıyor.

 

Ne yapılmak istendiğini fark etmemek mümkün değil ama asıl tehlikenin Türkler ve Kürtler arasında sevgi bağının, birlikte yaşama isteğinin ortadan kalkması olduğunu görmek gerekiyor.

 

Eğer Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır birlikte yaşayan insanlar aralarındaki gönül bağını yitirirlerse, bu sonuç ölümlerden daha acı olacak ve nice yeni ölümlere yol açacaktır. Bu hassasiyet nedeniyle Aktütün baskınını gerçekleştiren ve 15 askerimizi katleden PKK’yı kınıyoruz. Aynı eleştirilerimizi Altınova’da sıradan bir kavgadan Türk-Kürt çatışması yaratmaya kalkışanlara da yöneltiyoruz.

 

Artık yeter! Irkçılıktan, terörden, şiddetten bu toplum çok çekti. Terörle, şiddetle, kan dökerek sonuç elde etmenin mümkün olmadığı anlaşılmadı mı?

Sorunları görmezden gelmenin ya da salt askeri tedbirlerle sorun çözmeye çalışmanın yeni çözümsüzlükleri doğurduğu açığa çıkmadı mı?

 

Barış, kardeşlik, bir arada yaşamak, eşit ve özgür birliktelikler inşa etmek zor değildir. Yeter ki henüz vakit varken, ırkçılıktan, terörden, şiddetten beslenen anlayışları etkisiz kılalım.

 

İnşaat Mühendisleri Odası, 15 askerimizin acısını tüm kalbiyle hissetmeye çalışıyor; ailelerine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyor.

 

 

 

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu: “PKK Saldırısını Nefretle Kınıyoruz…”

3 Ekim 2008’de Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Karakolu’na yapılan baskın sonucu, 15 asker yaşamını yitirmiştir. Ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 

Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören yalnızca terör eylemlerinde yaşamını kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşama umudumuz, barış ve demokrasidir.

 

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir.

 

PKK terörüyle birlikte ülkemiz emperyalist senaryoların tehdidi altındadır. Başını ABD‘nin çektiği emperyalist güçler yeni stratejik alanlara yayılmak, enerji, petrol ve su kaynaklarını kontrol altında tutmak için savaş ve işgal politikalarına başvurmakta ve mikro milliyetçilikleri özel olarak beslemektedir. Ülkemiz, bu kapsamda emperyalizmin çok yönlü oyunlarının etkisi altındadır.

 

Toplumu ırkçı yaklaşımlarla birbirine düşman etmeye ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmaya yönelik gelişmeler karşısında barışı ve demokrasiyi her zamankinden daha fazla sahiplenmek durumundayız. Daha önce Dikili ve Sarayköy‘de, yakın zamanda   Balıkesir-Altınova‘da  yaşanan kışkırtıcı olaylar unutulmamalı, tahriklere prim verilmemelidir.

 

Terör ve şiddeti çıkış yolu olarak görenleri, yanlış yolda oldukları konusunda bir kez daha uyarıyor, bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşama umudumuzu koruduğumuzu belirtiyoruz.

 

Bir kez daha demokrasi, eşitlik ve kardeşliğe vurgu yapma gereğini duyuyor, ülkemizi bir iç savaş ortamına sürükleme ve emperyalist senaryoların oyuncağı yapma girişimlerine karşı sorunun çözümünün demokratikleşmeden geçtiğini ifade etmeyi bir görev biliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ: “MMO PKK Saldırılarını Kınamaktadır”

Terör Son Bulmalı, Silahlar Susmalı, PKK Koşulsuz Silah Bırakmalıdır!

Teröre Karşı Demokrasi/Demokratikleşme ve Kardeşlik Egemen Kılınmalı, Emperyalist Güçlerin Türkiye’yi Bataklığa Çekme Çabalarına Dur Denilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Hakkari Şemdinli Aktütün Sınır Bölüğüne yapılan PKK baskınını şiddetle kınamaktadır. Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören yalnızca terör eylemlerinde yaşamını kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşama umudumuz, barış ve demokrasidir.

PKK terörüyle birlikte ülkemiz emperyalist senaryoların tehdidi altındadır. Başını ABD’nin çektiği emperyalist güçler yeni stratejik alanlara yayılmak, dünya enerji, petrol ve su kaynakları rezervlerini kontrol altında tutmak için savaş ve işgal politikalarına başvurmakta ve mikro milliyetçilikleri özel olarak beslemektedir. Türkiye bu kapsamda emperyalizmin çok yönlü oyunlarının etkisi altındadır.

Demokratik kamuoyu, Kürt sorunu ve etnik milliyetçilik temelinde toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, terörü ve provokasyonları lanetlemek, silahların susmasını istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkemizin gereksindiği barış ve demokrasi ortamının ancak demokrasi ve emek güçlerinin öncülüğünde sağlanabileceği inancıyla terör eylemlerinden medet umanları bir kez daha kınamaktadır.

Kürt sorununun çözüm yolu bellidir: PKK terör eylemlerine derhal son vermeli, koşulsuz silah bırakarak demokratik süreçlere olanak tanımalı; diğer yandan ülkemizde siyasal yaşamının demokratikleşmesi yönünde ivedi adımlar atılmalıdır.