“Köprü Yerine Yasam Platformu” 19 Ekim’de Tarabya’da…

Platofrm, 24 Eylül günü gerçekleştirdiği toplantıda yeni dönem çalışma programını belirledi. Halkevleri Sarıyer Şubesi’nde düzenlenen toplantıya, çok sayıda demokratik kitle örgütü, meslek odası, mahalle derneği ve gönüllü katıldı.

Katılımcılar geçmiş çalışma döneminin yanısıra, kentsel dönüşüm süreci, üçüncü köprü ile ilgili siyasi ve yerel iktidarın hareketliliği ve gelecek dönemde gerçekleştirilmek üzere önerilen etkinlikleri değerlendirdiler. Yapılan tartışmalar sonucu oy birliği ile su kararlar alındı;

 

  1. 19 Ekim 2008 Pazar günü saat 12.00’da Hacıosman’da başlayıp Tarabya Üstü – Cumhuriyet Mahallesi – Ömürtepe Mahallesi güzergahından geçerek Tarabya Sahilinde son bulacak bir yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına,
  2. 19 Ekim Etkinliğini duyurmak üzere, 11 Ekim 2008 Cumartesi Günü saat 16.00’da Platform üyesi kurum temsilcileri (her kurumdan en az iki uye) ve gönüllülerin oluşturduğu bir toplulukla  Hacıosman’dan Tarabya Sahiline kadar olan güzergah üzerinde yürüyerek burada bulunan esnaf ve mahalle halkı ile sohbet edilmesine, bildiri dağıtılmasına, bölgenin afişlenmesine,
  3. 19 Ekim Etkinliği için gereken teknik hazırlığın yapılması için platform sekretaryasının yetkilendirilmesine (el ilanı, afiş, bez afiş, basınla ilişkiler vb)
  4. 19 Ekim Etkinliğinin platform üyeleri tarafından hemen duyurulmaya başlanmasına, konuya duyarlı milletvekilleri ile görüşülerek etkinliğe davet edilmelerine,
  5. 19 Ekim Etkinliği’ne Beykoz halkının katılımını sağlamak üzere (Beykoz’dan Tarabya sahiline teknelerle) toplantıya katılım göstermeyen Beykoz kurumları ile ilişki kurulmasına,
  6. Bir sonraki platform toplantısının 9 Ekim Persembe Aksamı TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılmasına,
  7. Ocak-Şubat 2009 ayları içerisinde üçüncü köprünün Boğaziçine, ülke ekonomisine, orman alanlarına, doğal tarihi çevreye, kent dokusuna, kentiçi ve transit ulaşıma etkilerini ele alacak bir  sempozyumun gerçekleştirilmesine,
  8. Toplantıda ayrıca; Büyükşehir Belediyesi önünde bir etkinlik yapılması, Sarıyer AKP İlçe kongresi sırasında etkinlik yapılması, Meslek odalarının konuyla ilgili basın açıklaması yapması gibi bir dizi karar ve tavsiye karar önerisi tartışmaya açıldı.

Toplantıya katılan kurumlar şöyle; TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (gözlemci olarak), Boğaziçi Çevre Derneği, Halkevleri Sarıyer Şubesi, Arnavutköylüler Derneği, Kireçburnu-Ömürtepe Halk Odası, Derbent Yardımlaşma Derneği, Tonyalılar Kültür Yardımlaşma Derneği, Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar 

Kaynak: politeknik.org.tr