İnşaat Mühendisleri Odası: ” AKP İktidarının Gerçek Yüzü Hem Özelleştirmeci Hem de Şiddet Uygulayıcısı”

17 Mart 2009

 

 

Türkiye suyunun özelleştirilmesini meşrulaştırmak, ülke suyunun su tekellerinin eline geçmesinin yolunu açmak amacıyla İstanbul’da toplanan Dünya Su Forumu’nu protesto etmek isteyen göstericilere karşı polisin uyguladığı akıl almaz şiddeti kınıyor, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yaralanan göstericilere geçmiş olsun diyor, sorumlular hakkında gereken işlemin yapılmasını istiyoruz.

 

Bu olay, AKP iktidarının özelleştirme yolunda kendi vatandaşlarına şiddet uygulamakta beis görmediğini açığa çıkartmıştır. Suyun özelleştirilmesine karşı çıkanları şiddet kullanarak etkisizleştirmek, muhaliflerini zorla sindirmeye çalışmak, iktidarın tahammülünün ve demokrasi anlayışının sınırlarını belli etmiştir. AKP iktidarı, neoliberal politikaların uygulanmasına karşı hiçbir farklı ses işitmek istememekte, çıkan sesleri susturmak için şiddete başvurmaktadır. Demokrasi ve insan hakları söylemi, para hırsına feda edilmiştir.

 

Ne yazık ki en doğal demokratik tepki bile kanla bastırılmakta, şiddet yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Başbakanın kişiliğinde simgeleşen tahammülsüzlük, kitle gösterilerinde de kendisini göstermekte, farklı olanı güç kullanarak ezme bir yönetim anlayışı olarak hakim kılınmaya çalışılmaktadır.

 

AKP iktidarı nasıl bir Türkiye, nasıl bir toplum özlemi içindedir?

 

Satılmak istenen bu ülkenin doğal kaynaklarıdır; bu ülkenin en değerli varlığı olan sudur. Elbette bu pervasızca sürdürülen özelleştirme sürecine direnenler, karşı çıkanlar, suyumuzun satılmasına itiraz edenler olacaktır.

 

İnanıyoruz ki, Türkiye, ülkenin peyderpey uluslararası büyük sermaye gruplarına satılmasına karşı çıkanları hiç unutmayacaktır. Çünkü sahip çıkılan bu ülkenin değerleri ve geleceğidir. Suyun satılmasına karşı çıkanlar gelecektir; AKP geleceği engellemeye muktedir değildir.

 

TMMOB

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI