Avrupa Sosyal Forumu Sonuç Bildirgesi Önerileri

ASF Sonuç Bildirgesi:
Nepal, Yunanistan, Türkiye, Kürdistan, Filistin, Almanya, İtalya, Bask Ülkesi, İngiltere, Hırvatistan, Avusturya, İspanya, İsveç, Meksika, Danimarka, Kıbrıs, İsviçre, Katalonya, Portekiz, Norveç ve Belçika’dan toplam 300 katılımcıyla, Avrupa Sosyal Forumu vesilesiyle toplanan Anti-emperyalist Meclis, şu noktaları ilan eder:

-Kapitalizme karşı mücadele edilmeden emperyalizme karşı kararlı bir tavır alınamaz, zira emperyalizm, kapitalist dünya sisteminin en üst aşamasıdır. Bütün anti-emperyalist güçleri, derin bir tarihsel kriz içindeki kapitalist sistemi devirmek için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Sosyalizm, kapitalist sistem karşısındaki yegane alternatiftir, devrim ise bu sistemi dönüştürmenin tek yoludur. “Başka bir dünya” sosyalizmdir.

-Sosyal kurtuluş mücadeleleri ve ezilen ulusların ulusal kurtuluş mücadeleleri, emperyalizme karşı aynı cephenin parçalarıdır. Şoven milliyetçilik anti-emperyalist değildir, tam tersine halkları bölüp birbiriyle çatıştırarak, emperyalizme hizmet eder. Emperyalizm herhangi bir ezilen ulusun savunucusu olamaz, amacı bu ezilen ulusların yeni efendisi olmaktır. Anti-emperyalist mücadele dünyanın ve bölgelerin halklarını ve ezilen uluslarını birleştirmeye yönelik enternasyonalist bir perspektifle yürütülmelidir.

-Filistin, Bask ülkesi, Kürdistan, Irak, Afganistan ve diğer ezilen uluslarca yürütülen ulusal kurtuluş mücadelelerine/direnişlerine desteğimizi ilan ederiz. Keza, Yunanistan, Nepal, Hindistan, Türkiye, İtalya, Hırvatistan, Latin Amerika ve diğer ülkelerde kriz koşullarında yükselen sosyal başkaldırıları, devrimci süreçleri, işçi grevlerini, halk direnişlerini, gençlik hareketlerini, kitle mücadelelerini destekliyoruz. Bu mücadelelere yönelik tüm saldırıları ve ülkelerin içişlerine yönelik yabancı müdahaleleri mahkum ediyoruz. İsrail Siyonizminin Gazze Ablukasını mahkum ediyor ve İsrail ırkçı devletinin toptan boykot edilmesi çağrısını yapıyoruz. Dayanışmanın yaşamsal önemini vurguluyoruz.

-Emperyalizm kadınlar için yoksulluk, savaş ve kadına yönelik şiddet demektir. Kadın kurtuluş mücadelesi, anti-emperyalist mücadelenin bir parçasıdır ve kadınların aktif katılımı olmaksızın anti-emperyalist cephe zayıf kalacaktır. Erkek egemen sistem kendisini kadın-erkek eşitsizliğine dayandırmaktadır ve sömürüsüz yeni bir toplum ancak kadın ve erkeğin tam eşitliğiyle mümkün olacaktır.

-Anti-emperyalist birlik ancak pratik politik bir zeminde kurulabilir. Emperyalizme karşı savaşan halklar bir araya gelmelidir. Dünyada emperyalizme mücadele eden ilerici, demokrat, devrimci, vatansever, dini bütün hareketleri en geniş anti-emperyalist cepheyi kurmaya çağırıyoruz. Emperyalist-kapitalist sistemin bu kriz döneminde bütün anti-emperyalist güçleri devrimci enternasyonalist işbirliğini yükseltmeye çağırıyoruz.

ASF’nin Sonuç Meclisi’ne şu önerileri yapıyoruz:

-Kapitalizmin dünya krizinin derin bir anında toplanan ASF’nin Avrupalı emekçi kitleleri, krizin bedelini reddetme mücadelesinde birleştirmek üzere ortak bir eylem günü belirlemesi.

-Türkiye hükümetinin Kürt sorununu muhataplarıyla tartışmak yerine askeri yöntemlerle ele alarak yürüttüğü savaş politikalarına karşı ve ‘Terörle Mücadele’ Yasası’na dayanarak tutuklanan ve 18 Ekim’de Diyarbakır’da ilk kez mahkemeye çıkartılacak olan Kürt politikacıları ve özgürlük mücadelesi aktivistleriyle enternasyonal dayanışma geliştirmesi.