Asgari Ücret Mücadelesi Büyüyor

Dev Sağlık-İş Sendikası’nın çağrısıyla Şişli Camisi önünde bir araya gelen işçiler, emekçiler ve demokratik kitle örgütleri “Asgari Yaşamak İstemiyoruz” dedi.
Dev Sağlık-İş Sendikası’nın çağrı yaptığı eyleme Politeknik üyeleri ‘İnsanca Yaşayacak Ücret Güvenli Gelecek İstiyoruz’ yazılı dövizleri ve flamalarıyla katıldı. Eyleme Enerji-Sen, Sosyal-İş, TÜMTİS, Hava-İş, Birleşik Metal-İş, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Halkevleri, TTB ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri ve Sürekli Devrim Hareketi de katıldı.
Şişli Camisi’nden Şişli AKP binası önüne yürüyen 300 kişi “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Asgari yaşamak istemiyoruz”, “Tayyip sen yaşa 730 liraya” sloganları attı.
Şişli AKP binası önüne gelindiğinde eyleme katılan sendika temsilcileri açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, asgari ücretin sadece bir ücret sorunu olmadığı, toplumsal bir pazarlık olduğu belirtildi. İnsanca yaşamın eğitim, sağlık, barınma, ulaşım ve enerji gibi temel hakların parasız sağlanmasından geçtiği belirtilen açıklamalarda asgari ücretin yoksulluk ve açlık sınırının çok altında olduğu vurgulandı. 
politeknik.org.tr