Ankaram Platformu’ndan Çağrı “Nasıl bir Yerel Yönetim İstiyoruz?”

KENT YÖNETİMİNE TALİP, HALKTAN, EMEKTEN YANA OLAN ADAYLARA, SİYASİ PARTİLERE
YEREL YÖNETİMLERDE SÖZ HAKKI İSTEYEN BÜTÜN MESLEK ODALARINA,
SENDİKALARA, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNE

ÇAĞRI

Biz Ankara’da yaşıyoruz.
Biz Ankara’yı seviyoruz.
Biz çocuğuz, öğrenciyiz, işçiyiz, kadınız, yaşlıyız, engelliyiz, yayayız, şoförüz, yoksuluz, esnafız, emekliyiz… Biz Ankaralıyız!

Ankara son 15 yıldır bir kişi ve onun belediyecilik anlayışı tarafından yönetiliyor. Bu yönetimde başka kimseye söz hakkı verilmiyor. Planlı, programlı hizmet ve halktan yana bir belediyecilik yerine rant ve kar hedeflenerek belediye ticarethaneye dönüştürülüyor. En temel hak ve vazgeçilmez ihtiyaçlar olan su, enerji, ulaşım, barınma, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetler özelleştiriliyor ve zamlanıyor. Bilim değersiz kılınıyor. Harcamaların, borçların hesabı verilmiyor. Hayatımız, sağlığımız, haklarımız önemsenmiyor. Başkent’imizin içi boşaltılıyor. 15 yılın sonunda yaratılan Ankara gri, sıkıcı, yorucu, güvensiz, sağlıksız ve pahalı…

Ankaralılar olarak yerel yönetimlerden taleplerimiz

Biz ANKARALI Çocuklar sağlıklı ve güvenli büyüyebileceğimiz bir kent istiyoruz.

Sağlıklı ve güvenli oyun alanları, bizim için özel tasarlanmış etkinlikler, ihtiyaçlarımız düşünülerek düzenlenmiş okul bahçeleri, bisiklet yolları, her mahalleye spor alanları, çocuklar için yaşanabilir sokaklar, caddeler, isteklerimizi ifade edebileceğimiz kurumlar, meclisler istiyoruz.

Biz ANKARALI Gençler gençlik geleceğimizdir anlayışının hayata geçirilmesini istiyoruz.

Ucuz ve yaygın kültür sanat etkinlikleri, spor sahaları ve gençlik merkezleri, toplu taşımada makul indirimler, eğitimimize destek olacak hizmetler istiyoruz.

Biz ANKARALI Kadınlar yönetimlerde doğrudan temsil edilmek, yönetime katılmak, sorunlarımızın çözülmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması için çaba gösterilmesini istiyoruz.

Kadın merkezleri, çocuklar ve yaşlılar için ücretsiz yaşam ve destek merkezleri, ilk ve ortaöğretimdeki çocuklar için mahalle içinde ücretsiz etüt merkezleri, kadın doktorların da bulunduğu sağlık ocakları, şiddete uğrayan kadınlar için hukuksal ve psikolojik danışma ve destek merkezleri ile sığınma evleri istiyoruz.

Biz ANKARALI Yaşlılar temiz, güvenli ve yaşlısına duyarlılık gösterilen bir kentte yaşamak istiyoruz.

Deneyim ve becerilerimizi paylaşma imkanı, yaşlı kültür-dayanışma merkezleri, kar amacı gütmeyen sağlık ve evde destek hizmetleri istiyoruz.

Biz ANKARALI Engelliler engelsiz bir kent istiyoruz.

Yönetimde doğrudan temsil edilmek, tüm kentsel düzenlemelerde ve belediye hizmetlerinde özel durumumuzun da gözetilerek ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz.

Biz ANKARALI Yayalar güvenli yaya alanları ve ucuz toplu taşım istiyoruz.

Metro ve tramvay gibi yatırımlara öncelik verilmesini, kent merkezinde yaya ve bisikletle ulaşım imkanlarının ön plana çıkarılmasını, kaliteli ve standartlara uygun yol ve kaldırımlar istiyoruz.

Biz ANKARALI Sürücüler güvenli ve planlı ulaşım ağı istiyoruz.

Güvenli, kontrollü ve ucuz otopark, standartlara uygun yol ve sinyalizasyon, kent merkezinden geçmeyen alternatif güzergâhlar, sağlam yollar istiyoruz.

Biz ANKARALI Yoksullar yoksulluğumuzu istismar etmeyen, sadaka değil hakkımızı veren bir belediye istiyoruz.

Bulunduğumuz mahallelere eşit hizmet, çalışacağımız iş alanları ve gerçek meslek edindirme çalışmaları istiyoruz.

VE BİZ ANKARAM PLATFORMU OLARAK DİYORUZ Kİ

  • Isınma Hakkı en temel insan hakkı olarak görülmeli, merkezi ısınma politikaları hayata geçirilmeli, doğalgaz, elektrik gibi ihtiyaçlar herkesin ulaşabileceği şekilde ucuza sunulmalıdır.

  • Ulaşım hizmeti günün her saatinde, her yere yeterli sıklıkta verilen, ucuz, güvenli, eşit ve nitelikli olmalıdır. Toplu taşımacılık kamusal bir hizmet mantığı ile ele alınmalı, kâr amacı güdülmemelidir.

  • İnsanca yaşam için gerekli ücretsiz, temiz su hakkı güvence altına alınmalıdır.

  • Halkın barınma hakkını hiçe sayan kentsel dönüşüm projesi adı altında gerçekleştirilen rant projeleri bir an önce durdurulmalı, yaşam alanlarında yapılacak her türlü değişiklik sürecinde tüm insanların söz, yetki ve karar hakkı olmalı, kentte yaşanacak dönüşüm süreçleri o kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarını ve kamu yararını temel alan bir biçimde şekillendirilmelidir.

Yaşadığımız kentler eğitim, sağlık, barınma, su, çevre, ulaşım gibi tüm kamusal hakları gözeten bir biçimde tasarlanmalıdır

ANKARAM PLATFORMU olarak; söz hakkımıza saygı duyan, bizi susturmayı değil taleplerimizi karşılamayı kendine görev bilen bir belediye, kişisel zevklerine göre değil planlamayla bilime, tekniğe, hukuka uygun hizmet sunan bir başkan istiyoruz.

Ankara’yı çok seven ama bu yönetimin yarattığı Ankara’ya yabancılık çeken bizler, bu anlayışın değişmesini istiyoruz. Başkent’imizi geri istiyoruz. Halkçı bir yerel yönetim programıyla katılımcı bir demokrasinin hakim olduğu kent yaşamı için, yönetimlerde söz hakkı isteyen bütün Meslek Odalarını, Sendikaları, Demokratik Kitle Örgütlerini Ankaram Platformu örgütlülüğünde mücadeleye davet ediyor, taleplerimizi duyan, önemseyen adayları, siyasi partileri yerel seçim döneminde ortak hareket etmeye çağırıyoruz.

ANKARAM PLATFORMU BİLEŞENLERİ

68’liler Dayanışma Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Ankara Halkevleri, Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği, Ankara Tabip Odası, Barınma Hakkı Büroları, Çağdaş Emek Bahçeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çayyolu Platformu, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Çiğdemim Derneği(Çiğdemim Eğitim,Çevre ve Daya.Derneği), Çocuk Müzeleri Kurma Derneği, Disk Emekli-Sen, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası, Gündem Çocuk Derneği, Harita ve Kadastro Müh. Odası Ankara Şubesi,İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, KA-DER Ankara Şubesi, Kavaklıderem Derneği, KESK ESM 1 No’ lu Şube, KESK Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şubesi(BTS), Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Koruma Ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Mezunları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, Su ve Kanal Çalışanları Derneği (SUKA-DER), Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Tüketici Dernekleri Federasyonu,Tüketici Hakları Derneği, TMBD

Ankaram Platformu Dönem Sözcülüğü