Amasra’da Hattat Holding talanına mahkemeden yürütmeyi durdurma

Zonguldak İdare Mahkemesi, Hattat Holding tarafından Amasra’ya yapılmak istenen termik santrale ait lavuar tesisi için Bartın Çevre İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının yürütmesini durdurdu.

Zonguldak İdare Mahkemesi, Hattat Holding’in Bartın Amasra’da yapmak istediği termik santral lavuar tesisine Barıtın Çevre İl Müdürlüğü’nce verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. Bartın Platformu’nun başvurusu sonrası konuyla ilgili oy birliği ile karar alan mahkeme tesisin önemli çevresel etkilerinin olacağını bunların görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Mahkeme kararında; “Uyuşmazlık konusu tesisin çevresel değerlendirme ve ekolojik değerler yönünden önemli çevresel etkilerinin olacağı hususları dikkate alındığında çevresel etki değerlendirmesi yapılması ve ÇED raporu hazırlanması suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, Çevresel Etki Değerlendirilmesine gerekli olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Diğer yandan, dava konusu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına konu kömür hazırlama tesisinin ormanlık yerde çevresel ve ekolojik yönden önemli etkilere neden olabilecek alanda yapılacak olması nedeniyle söz konusu faaliyetin yapılması halinde çevreye olumsuz etkilerinin olabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemin uygulanmasında çevre ve yapılan yatırımlar yönünden telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Hattat talanı bir kez daha kanıtlandı’
Karar sonrası açıklama yapan Bartın Platformu Hattat Şirketi’nin hiçbir hukuk dinlemeksizin yaşam alanlarına saldırdığını, bu kararla mücadelelerinin haklılığının bir kez daha onaylandığını belirtti. Platform açıklamada “Hattat şirketine ait Kömür Hazırlama Tesisi’ne, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sadece beş gün içinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişti. Biz bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmıştık. Zonguldak İdare Mahkemesi 2015/187 nolu kararıyla bu kararın yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere oybirliğiyle karar verdi. Bu karar, yıllardır hukuksuz şekilde yürütülen termik santral kurma girişimleri ve ÇED süreçlerinin de sonlandırılması için önemli bir gerekçe oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.

politeknik.org.tr