AKP’den seçim öncesi kentlere son hançer: ‘İmar affı’

Seçim öncesi açıklanan ekonomi paketi içerisinde yer alan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘imar barışı’ olarak nitelendirdiği ‘İmar barışı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’ Meclis’te görüşülüyor. Değişiklikle birlikte, imar planı olmayan ruhsatsız yapılara ya da imar mevzuatına aykırı kaçak yapılara imar izni verilebilecek.

AKP iktidarı 24 Haziran seçimi yaklaşırken büyük imar affı getirdi. Kentsel dönüşüm için KHK çıkarılmasını talep eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki imar affı düzenlemesi için “Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, barışıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında her yıl ortalama 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi hedefliyoruz. 500 bin birimin yeniden yıkılıp yapılması bugünkü şartlarda 100-150 milyar civarında piyasaya para girmesi demek.” açıklamalarında bulundu. İmar affıyla birlikte, kentsel planlama ilkelerine uygun olmayan, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı kaçak yapılar iskân alabilecek, su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri yapılabilecek.

Afla birlikte İstanbul Zeytinburnu’ndaki hakkında yıkım kararı alınmış 16-9 kuleleri, kaçak Ağaoğlu Maslak 1453, Ankara’daki KaçAK Saray gibi kente karşı işlenmiş suçlar, orman alanlarını tahrip eden projeler, yapılar hakkındaki hukuki kararlar, yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecek. Yıllardır kent rantını iktidarının önemli bir parçası haline getiren AKP iktidarı bu geniş imar affı operasyonuyla seçim öncesi kentlere ihanete devam dedi.

Rantın yasallaştırılması
Mimarlar Odası da konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Türkiye’de geçmişte verilen imar aflarının doğaya, kente, çevreye verdiği zararları tekrar hatırlatan Mimarlar Odası imar barışı olarak dillendirilen tasarının açık bir imar affı olduğunun altını çizdi. Kentsel dönüşüm için öne sürülen deprem bahanelerinin yeni imar affı tasarısı için de öne sürüldüğünü belirten Mimarlar Odası söz konusu imar affıyla birlikte kaçak, kural dışı yapılan ve kamu denetimi olmadan üretilen yapıların sağlam gibi kayıt altına alınacağını ve iskân verileceğini ifade etti.

Doğal ve arkeolojik sit alanları üzerine, inşa edilen oteller, AVM’ler, rezidanslar ve birtakım ticari tesisler, kıyılar, boğazlar, tarım arazileri gibi kısmen ya da tamamen yapı yasağı olan yerlerde kaçak olarak inşa edilen yapıların da imar affından yararlanabileceğini vurgulayan Mimarlar Odası tasarının geri çekilmesi için çağrı yaptı.

İmar affı işleminin kamu yararıyla bir ilgisi yok
İmar affıyla birlikte verilecek hukuksuz imarlar sonucu kamu arazilerinin işgalinin yoğunlaşacağını, yeni ilave ve kaçak yapılaşmaların söz konusu olacağını belirten Mimarlar Odası “Son 16 yıldır iktidar tarafından korunan kimi inşaat firmaları ve kimi sermaye grupları aracılığıyla kural dışı ve yasalara aykırı yapılaşma gerçekleştirilmiştir. Bütün bu yapıların yasalaştırılması esas ve gizlenen amaçlardan biridir. Bir diğer amaç ise TOKİ’nin aracılık ettiği, koruduğu iktidar yanlısı büyük inşaat firmalarına yeni inşaat alanlarının oluşturulması için altyapı oluşturmaktır.” diye açıkladı.

politeknik.org.tr