AKP Önünde Suyun Ticarileştirilmesine Karşı Eylem ve 9 Nisan Çağrısı
Spread the love

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP) ile bir araya gelen yüzlerce kişi AKP İstanbul il binasına yürüyerek doğayı talan eden, akarsuları, su havzalarını ticarileştiren sermaye politikalarını ve bu politikaların yürütücüsü olduğunu söyledikleri AKP iktidarını protesto etti ve 9 Nisan’da doğanın ve yaşamın talan edilmesine karşı Ankara’da yapılacak olan mitingin duyurusu yapıldı ve 9 Nisan’da Ankara’da olma çağrısı yapıldı.
Miniatürk önünde buluşan platform bileşenleri ve destekçileri, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu pankartı arkasında yürüyüşe geçti. Yaşam savunucuları “Su hayattır satılamaz, dereler özgürdür özgür akacak, AKP elini doğadan çek, AKP’nin yasası talan yasası, yaşamı yok eden baraja hayır, gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Munzur, Fındıklı, Şavşat, Hasankeyf, Loç, Antalya, Perisu direniyor direne direne kazanacağız” sloganlarıyla AKP önüne geldi. 
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu adına konuşma yapan Özge Ozan “Bugün buraya, AKP önüne Anadolu’nun dört bir yanında vadilerinde direnenlerin temsilcileri olarak geldik. AKP iktidarı doğanın sermaye tarafından talan edilmesinin önünü açan tüm düzenlemeleri bir bir yaşama geçiriyor. Bütün akarsularımızı satışa çıkarıyor. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz saldırılarınıza izin vermeyeceğiz, Meclis’ten hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın biz bu talan yasalarını uygulatmayacağız, uygulatmayacağız, uygulatmayacağız. Şimdi tıpkı vadilerimizi talan etmeye gelen şirketlerin vinçlerinin önünü kestiğimiz gibi AKP’nin tam önünde yolu kesiyoruz. Bir kez daha söylüyoruz dereler özgürdür, özgür akacak“ diyerek Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu adına basın açıklamasını okumak üzere sözü Munzur Koruma Kurulu’ndan Hasan Şen’e verdi. 
Platform üyeleri bu sırada yolu keserek trafiğe kapadı. 
STHP adına Hasan Şen‘in okuduğu basın açıklamasında “Uluslararası nehirler, su ve yaşam için barajlara karşı eylem gününde ülkemizde yaşamlarımızı yıkıma uğratacak olan yasaları sermaye ile el ele verip çıkarmaya çalışan AKP binalarının önündeyiz. Doğanın ve insan yaşamının temeli olan suyu metalaştırmaya, ticarileştirmeye dönük saldırılar hızla büyüyor. Munzur’dan Karadeniz vadilerine, Ege’den Güney illerine Anadolu’nun dört bir yanında su havzalarının ticarileştirilmesinin önünü açan ve doğayı yıkıma uğratan Hidroelektrik santral ve baraj projelerine karşı direnişler devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan halkların tüm karşı çıkışlarına rağmen siyasal iktidar ve sermaye el ele yaşamı yok eden projelere devam ediyor. AKP iktidarı Meclis’ten geçirdiği yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nda son anda yaptığı eklemeyle, Meclis’te bekleyen Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı ile doğanın sermaye tarafından talan edilmesi önündeki tüm engelleri kaldırmaya gerekli yasal zemini hazırlamaya çalışıyor….AKP iktidarı derelerini, ormanlarını, toprağını, su havzalarını korumak için direnen halkın karşısında şirketlerin çıkarlarını savunmaktan bir an bile vazgeçmediği gibi bu yasayla tüm ayak bağlarından kurtulmaya yetkiyi kendi elinde toplamaya hazırlanmaktadır. Bu hazırlık AKP’nin doğa ve halk düşmanı yüzünü bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bir kez daha ilan etmek için buradan haykırıyoruz: vadilerimizde doğanın yasaları geçerlidir! Sermayenin talan yasalarını vadilerimizde uygulatmayacağız! Munzur’da Peri Su’da, Hasankeyf’te; Çağlayan’da, Arılı’da, İkizdere’de Senoz’da Papart’ta, Şavşat’ta, Yuvarlakçay’da ve ismini sayamadığımız saldırı altındaki tüm yerellerde direnenlerin sesini taşıyoruz: Baraj ve HES projeleriyle doğanın talan edilmesine, suyun ticarileştirilmesine izin vermeyeceğiz. Her Vadide her suyun başında yasalarınıza karşı Direneceğiz ve Kazanacağız.” denildi. 
Basın açıklamasının ardından AKP il binası yumurta yağmuruna tutuldu.
 
politeknik.org.tr 

Spread the love