Adana ZMO Genç Zeytinliklerin Bekçisi

Adana Çukurova Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi’ne bağlı bilimsel laboratuar niteliğindeki Zeytin Gen Merkezi’nin sökülüp yerine okul kompleksi yapılmasına dair 1 Nisan 2011 cuma günü akşam 17:30 – 19:00 arasında bir araya gelinerek bir protesto etkinliği yapıldı.
 
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Ç.Ü. Öğretim Elemanları Derneği, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO) ‘nun ortak etkinliğinde temsilciler basına konuyu anlatan konuşmalar yaptılar. Adana’nın yerel kanallarından Kanal A da etkinliği canlı yayın aracıyla takip etti.
 
Etkinlikte ayrıca “Zeytin yoksa bilim yok, bilim yoksa hayat yok!” sloganıyla ZMO-Genç öncülüğünde 70 kadar öğrenci Ziraat Fakültesi Öğrencileri imzasıyla basın açıklaması yaptı. 
 
Son iki gündür dozerler birkaç kez zeytin gen merkezine girip ağaçları sökmüş, öğretim görevlilerinin bölgeye gelmesiyle yıkım durdurulmuştu.
 
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin yaptığı basın açıklamasında;
 
-Üniversite arazilerinin son altı yıldır metro ray hattı, Pamuk Araştırma Merkezi alanına hastane yapımı, okul yapımı gibi çeşitli projelerle bütünlüğünün bozulma durumuna geldiği,
-Zeytin Gen Merkezi’nin günümüze kadar 386 zeytin çeşit ve genotipine ulaşmış olduğu, Türkiye’nin ikinci büyük zeytin gen merkezi olduğu ve bölge çiftçisine uygun çeşit seçimi için yardımcı olduğu,
-Kök mülkiyeti Çukurova Üniversitesi’ne ait olan arazinin üniversitenin bilgisi dışında Adana İl Özel İdaresi tarafından 2008 yılında imar değişikliği yapılarak el değiştirdiği,
-Yeni planlama ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca okul kompleksi yapılması için tahsis edildiği,
-Bu işlerin bilimsel bir değerlendirmeyle değil, rant amacıyla yapılmak istendiği
-Bu şekilde de bir eğitim kurumuyla üniversitenin karşı karşıya getirilmek istendiği,
 
söylendi.
 
“Para ile ölçülemeyecek değerde olan bu bahçenin sökülmesi kimseye yararlı olmayacak, ülkemiz tarımına ve bilimine zarar verecektir. Tarım ve toprağın, insanlığın beslenme kaynağının değerini bilen Ziraat Fakültesi Öğrencileri olarak toprağa yapılan bu haksızlığı kabullenemeyiz.” 
 
“Zeytin yok, bilim yok! Bilim yoksa hayat yok!”
 
denildi.  
Etkinlik “dozerler yine gelirse biz de geliriz, hazırlıklı olalım” çağrılarıyla sonlandırıldı.
 
politeknik.org.tr