Adalar halkı mücadele etti, talanın önünü açan imar planı iptal edildi

İstanbul Adalar’da yapılaşmanın önünü açan, doğal ve kültürel varlıklara zarar verecek 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı İstanbul 8. İdare Mahkemesi iptal etti. Adalar halkı 7 yıllık mücadele sonunda kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı 21 Eylül 2011 tarihinde onayladı. Adaları yapılaşmaya açacak, doğal ve kültürel varlıklara zarar verecek, ticarileşmenin önünü açacak imar planına itiraz eden Ada halkı ve kent – yaşam savunucuları mücadele başlattı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “1. derece doğal sit alanlarının derecelerinin 2. ve 3. derece olarak belirlenmesi nedeniyle doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılacağı, doğal sit alanının 3. derece belirlenmesi hâlinde Adalar’da trafik yükünün ciddi bir şekilde artacağı, dolgu alanlarının kamusal alanda bulunması zorunluluğuna uyulmadığı, kıyı kenar çizgisinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu” sebepleriyle planın iptali için dava açtı.

7 yıllık mücadele sonucu İstanbul 8. İdare Mahkemesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı iptal etti.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı şehircilik ve koruma ilkelerine aykırı

Mahkeme kararında “Bu hususlar doğrultusunda yukarıda anılan plan hükümleri yönünden 21/9/2011 onaylı Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın kültürel doğal çevrenin korunması konusundaki koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı yönündeki kanaatinin vurgulandığı görülmektedir.’’ ifadelerine yer verdi.

Adalar halkı: Plan iptal, mücadeleye devam!

Adalar Savunması bir açıklama yayımlayarak mücadeleye devam çağrısında bulundu. Açıklamada “İBB tarafından Adalar’da yaşayan halkın görüşlerine başvurulmadan, doğa ve yaşam savunucularının eleştirileri göz ardı edilerek hazırlanan 1/5000’lik planın nüfus ve yapı yoğunluğunu arttıracak kararları, kıyı ve dolgu alanlarının kullanımına dair hükümleri, bodrum katlara dair kullanım yaklaşımları, Adalar’ı tematik turizm bölgelerine ayırma arayışları ve plan bütünü mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu süreçte Adalar’da yaşayan kent, doğa ve yaşam savunucuları olarak bir yandan Adalar’ı korumaya odaklanırken, diğer yandan da Adalar halkının plan sürecinde söz, yetki ve karar hakkına dayanmak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

Adalar Savunması, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın dava sonucu belirsizken hazırlıklarında son aşamaya gelinen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın yeniden ele alınması gerekliliğine dikkat çekerek açıklamasını sonlandırdı.

politeknik.org.tr