09 Ekim 08 – Sempozyum: Kentsel Dönüşüm: İstanbul’da Sosyo-Mekansal Değişim
Spread the love

Kentsel dönüşüm: İstanbul’da Sosyo-Mekansal Değişim Sempozyumu

PROGRAM:

13.30-13.45: Tematik Sunuş: Kentsel Dönüşümün Ekonomi Politiği / Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

13.45-14.00: Akademik Sunuş: Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişim Süreci / Yrd. Doç. Dr. Pınar Özden

14.00-15.00: I. Oturum: Tarihi-Kültürel Mekanda Kentsel Yenileme

Oturum Baskanı: Doç. Dr. Sevim Budak

Süleymaniye Örneği / Prof. Dr. Ahmet V. Cobanoglu
Sulukule Soylulaşırken / Nese Ozan (Sulukule Platformu)
Yasal, Idari, Politik Degerlendirme / Doç.Dr.Iclal Dincer

15.00-15.10: ARA

15.10-16.10: II. Oturum: Gecekondu Alanlarında Dönüşüm

Oturum Baskanı: Doç. Dr. Asuman Türün

İstanbul’u Gecekondusuz Düşünmek ? / Dr.Şükrü Aslan
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Karşısında Mahalle Örgütlenmeleri ve Katılım / Adem Kaya (Mahalle Derneği Temsilcisi)
Sivil Toplum Gözünden Yasal, Idari, Politik Değerlendirme/ Ziya Celik (Maltepe B.büyük Mah.Der.Avk)

16.10-16.30 : ARA

16.30-17.30: III.Oturum: İstanbul’da Büyük Kentsel Projeler ve Kapalı Yerleşmeler

Oturum Başkanı: Doç. Hatice Kurtuluş

Genel Bir Çerçeve / Prof.Dr. İhsan Bilgin /İstanbul Bilgi Üni.
İstanbul’da Büyük Projeler ve Siyasi Aktörleri / Yrd. Doç.Dr. Binnur Öktem
Son Senelerdeki Halkalı Bölgesinin Şiddetli Ve Hayalî Dönüşümü : Sanayi ve Toplu Konut’tan Kapali Yerlesmelere Zorlu Geçis / Dr. Jean Francois Perouse / Galatasaray Üni.

17.30-18.00: TARTISMA

18.00-19.00: MÜZİK
Yaşasın Sulukule Çocuk Perküsyon Grubu : “Kısa Bir Ritm Performansı”
Yöneten : Yaşar Morpınar

 

Yer: İstanbul Üniversitesi – SBF/ Tunaya Amfisi
Tarih: 09 Ekim 2008, Perşembe
Saat: 13.30-19.00

 


Spread the love