8-9 Ocak 2010 – “Kamusallık Yeniden Çalıştayı” – Ankara
Spread the love

Kapitalizmin en derin krizlerinden birini yaşadığı bir dönemde; “kapitalizm”, “devlet”, “kamu” gibi kavramların üzerinde yeniden düşünülmesinin yanı sıra, devlet müdahalesi”, “kamu desteği” ve “kamulaştırma” terimleri ise yeniden gündeme geldi.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve ODTÜ Mezunları Derneği‘nin ile iş birliğiyle 8-9 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, bütün bu gelişmeleri “Kamusallık Yeniden” başlığı altında ele alınmasını hedefliyor.

Tarih: 8-9 Ocak 2010
Yer: ODTÜ MD Vişnelik Tesisleri


Spread the love