6 Haziran 09 – Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Yerel Forumu – Adana
Spread the love

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının tartışılması; krizin çalışanlara, mühendis, mimar ve şehir plancılarına yansıması, sektörel ve bölgesel etkilerinin incelenmesi; TMMOB örgütlülüğünün yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, kamu ve özel sektördeki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikalaşması konusunda duyarlılık yaratılması hedefiyle 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul İTÜ Maçka Kampüsü‘nde TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı gerçekleştirilecektir.

Bu kurultaya hazırlık çalışması olarak Adana‘da 6 Haziran 2009 Cumartesi günü Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi‘nde saat 13:30‘da bir yerel forum gerçekleştirilecektir.


Spread the love