5 Bakan’ın TMMOB’den ihracı istendi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, mühendis olan 5 Bakan’ın ihraç edilmesi istendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 40. Olağan Genel Kurulu’nda mühendis kökenli 5 bakan için, üyesi oldukları odalardan ihraç edilmeleri önerisinde bulunuldu.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda başladı.

Divanın oluşturulmasından sonra bazı oda başkanları ve delegeleri, hükümetteki mühendis kökenli bakanlardan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak (inşaat mühendisi), Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım (gemi mühendisi), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler (metalurji mühendisi), Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun (inşaat mühendisi), üyesi bulundukları TMMOB’a bağlı odalarından “ihraç talebi” ile oda onur kurullarına sevk edilmesi için ek gündem maddesi olarak önerge verdiler.

Talebin gerekçesi şöyle özetlendi:

“Bakanlıkları süresindeki icraatları, kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında ve teknik kalkınması yönünde olması gerekirken, kamu mallarının ve çıkarlarının yerli yabancı sermaye gruplarına feda edilmesi şeklinde gerçekleşmiş ve devam etmektedir.”

Divan başkanı da bu öneriyi Kararlar Komisyonu’na sevk edeceğini bildirdi. Konunun, Kararlar Komisyonu’nda genel kurulun son gününde ele alınmasının beklendiği, burada alınacak kararın odalara iletileceğini öğrenildi.

politeknik.org.tr