3.Köprü Değil İnsanca Yaşam Nöbeti Başladı

3. Köprü Yerine Yaşam Platformu, eylemlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Önünde başlattığı nöbetle devam ediyor.

Boğaza 3. köprüye karşı tepkiler büyürken 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu hafta boyunca İBB önünde insanca yaşam nöbeti tutacaklarını duyurdu. Belediye Meclisi’nin açılış haftası olan 14-18 Eylül 2009 günlerinde, saat 12.00’de emek örgütleri, mahalle dernekleri, çevre ve doğa dernekleri, aydın ve sanatçılarla basın açıklamaları yapılacak.

Nöbetin başladığı bugün Platform sözcüleriyle birlikte Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Orman MO, Peyzaj MO, ŞPO, Jeoloji MO, EMO, Makina MO, HKMO İstanbul Şubeleri üye ve yöneticilerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Besim Sertok’un yaptığı basın açıklamasının ardından, yarın farklı kitle örgütleriyle yeniden burada olunacağı duyurusu yapıldı.

“3. Köprü Değil İnsanca Yaşam”, “Ormanıma Suyuma İstanbul’a Dokunma”, “3. Köprü Cinayet Demektir” sloganlarının atıldığı açıklamada son yaşanan sel felaketine de değinilerek; bilimi ve tekniği egemen kılan, insanca yaşanabilir kentler için mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Nöbeti devralacak katılımcıların günlere göre listesi şu şekildedir:

15 Eylül Salı – 12.00: İstanbul Mahalle Dernekleri, Demokratik Kitle Örgütleri
16 Eylül Çarşamba – 12.00: Çevre ve Doğa Derneleri
17 Eylül Perşembe – 12.00: Aydınlar, sanatçılar
18 Eylül Cuma – 12.00: 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu

politeknik.org.tr

 k