32. Dünya Şehircilik Günü Kısa Film Yarışması

Yarışmaya İlişkin Bilgiler

Yarışma, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. 32. Dünya Şehircilik Günü çerçevesinde düzenlenen kısa film yarışmasının sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülecektir.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı;

• Yeniden yapılanmayla karşı karşıya olan kentlerimizde bu sürecin kazananları ve kaybedenlerini görünür kılmak üzere süreci şeffaflaştıran, görünür kılan, soyutlamalar yoluyla estetize eden görsel ürünleri de ortaya koymak…

• Kentlerin Yeniden Yapılandırılması sürecinin kent ve onu oluşturan öğelerin üzerindeki yansımalarını kurgu ya da belgesel nitelikteki kısa filmlerle görmek, göstermek, paylaşmak, yaymak…

• Kenti ve kentsel yaşamı kolokyum temasına uygun şekilde aktör, dekor, anlatı olarak görsel iletişim konusu yapmak…

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyuru Tarihi                 : 29 Eylül 2008

Yarışma Son Teslim Tarihi            : 31 Ekim 2008

Jüri Değerlendirilmesi                  : 3 Kasım 2008

Sonuçların Açıklanması                 : 4 Kasım 2008

Ödül Töreni                              : 8 Kasım 2008

•·   Yapıtların 31 Ekim 2008 Cuma akşamı saat 18.00‘a kadar TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

•·   Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden Odamız sorumlu değildir.

•·   Sonuçlar TMMOB Şehir Plancıları Odası http://www.spo.org.tr/ internet sitesinde duyurulacaktır.

Ayrıntılar için http://www.spo.org.tr