31 Ocak-1 Şubat 09 – SEMPOZYUM: “Yerel Yönetiler, Kriz ve Halkın Hakları – Ankara
Spread the love

Düzenleyen: Halkevleri Vakfı

Tarih: 31 Ocak – 1 Şunat 2009

Yer: İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu

Adres: Necatibey Cad. No.57 Kızılay Ankara

 

Son yirmi yıldır neo liberal politikaların başlıca uygulama alanlarından olan yerel yönetimler kuşkusuz ki bundan böyle de krizin doğurabileceği yeni emperyalist-kapitalist politikaların gözde araçları
olmayı sürdürecek.

Buna karşın yerel seçimler, neo liberal politikaların sonucunda yaşanan krizin yol açtığı yıkıma karşı güçlü bir direnişin yaratılabileceği bir süreç olma potansiyelini barındırıyor. Gerek seçilmek için aday olacak, gerek oyuyla veya bununla sınırlı kalmadan eylemiyle sürece müdahale edecek herkes, her odak her çevre bu direnişin örgütlü ve etkili bir unsuru olmayı hedef olarak önüne koymalıdır. Sempozyumu-muz bu hedefi sağlamaya dönük bir çabadır. 

 

31 Ocak 2009 – Cumartesi

10:00 – 10:10 – Sunuş  Abdullah Aydın,Halkevleri Danışma Meclisi Bşk

Açılış Konuşması
10:10 – 10:20 -İlknur Birol, Halkevleri Genel Başkanı
10:20 – 11:50 – Yerel Yönetimlere Soldan Bakış Siyasi parti, sendika ve kitle örgütü temsilcileri

11:50 – 12:00 – Çay molası

Özellikle kriz dönemlerinde merkezi yönetimler, yerel yönetimlere, hak gaspları ve kentlerin yıkımı görevi biçmekte ve bütün yasal düzenlemeler bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemeler yoksulları daha da yoksullaştırırken, hak mücadeleleri etrafında biraraya gelen mağdurlar ise, neo liberal politikalara karşı hak meclisleri zemininde direnmekte ve böylelikle kriz ortamında kendiliğinden oluşan direnme eğilimlerinin örgütlü mücadel-eye evrilme olanağı artmaktadır.

Birinci Oturum (12:00 – 13:30)

“Kentler yaşanılır olmaktan çıkıyor; yoksullar daha da yoksullaşıyor”
Yöneten: Yalçın Gülerman

12:00 – 12:20 -Filiz Zabcı Yerinden Yönetime Eleştirel Bir Bakış
12:20 – 12:40 -Fuat Ercan Dünyada Kriz Türkiye’de Kriz
12:40 – 12:50 -Mustafa Sönmez Kriz Kent(li)leri Vuruyor
12:50 – 13:10 -Dilşat Aktaş Kentler ve Hak Mücadelesi
13:10 – 13:30 – Soru-cevap, tartışma
13:30 – 14:30 – Yemek molası

Bugün neo liberal politikaların derinleşmesine hizmet eden yerel yönetimler, sosyal belediyeciliği tasfiye ederken, dilencileştirme politikaları ve güvencesiz çalıştırma ile kitlesel sömürü kanalları yaratılmaktadır. Yönetişim, kalkınma ajansları gibi yeni kurumlarla neo liberal belediyeciliğin yeni yüzü meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

İkinci Oturum (14:30 – 16:50)

14:30 – 14:40 – Dinleti – Turc Devrim
“Neo liberal belediyecilik”
Yöneten: Sonay Bayramoğlu

14:40 – 15:00 -Yasemin Özdek Yönetişim ve Kalkınma Ajansları
15:00 – 15:20 -Birgül Ayman Güler Belediyelerde Yapısal Dönüşüm
15:20 – 15:40 -Metin Özuğurlu Sosyal Belediyeciliğin Tasfiyesi ve Dilencileştir- me
15:40 – 16:00 -Aziz Konukman Kamu İşletmeciliğinde Farklı Seçenekler
16:00 – 16:20 -Arzu Çerkezoğlu Kriz ve Güvencesizleştirme
16:20 – 16:50 – Soru-cevap, tartışma

1 Şubat 2009 – Pazar

Bugün yerel yönetimlerde kamusal hakların gaspına yol aça-cak dönüşümler gerçekleştirilmektedir. Mağduriyeti giderek artan yoksul halk ise bugününü ve geleceğini tarihimizdeki hak mücadelesi örneklerinden çıkardığı dersler ışığında inşa etmektedir.

Birinci Oturum (10:00 – 12:30)

“Alternatif yerel yönetim örnekleri”
Yöneten: Hakkı Zabcı

10:05 – 10:25 -Osman Özgüven Dikili Örneği
10:30 – 10:50 -Metin Yeğin Dünya Örnekleri
10:55 – 11:15 -Aydın Akyazı Fatsa Deneyimi
11:20 – 11:40 -Ali Demirhan Alternatif Yerel Yönetim Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
11:45 – 12:05 -Ender Büyükçulha Ankara’da Barınma Hakkı Mücadeleleri
12:10 – 12:30 – Soru-cevap, tartışma
12:30 – 13:30 – Yemek molası
Halkın gasp edilip piyasalaştırılan haklarının geri alınması ve korunması ancak halkın talepleri etrafında oluşturulan direniş mevzileri ile başarılabilir.

İkinci Oturum (13:30 – 15:20)
“Ne kent satılıktır, ne de halk müşteri”
Yöneten: Nermin Fenmen

13:45 – 14:15 -Tayfun Çınar Temel Kamusal Hizmetlerin Günümüzdeki Durumu
14:20 – 14:50 -Serhad Savaş Halkın Hakları ve Talepleri
14:50 – 15:20 – Soru-cevap, tartışma
15:20 – 15:40 – Çay molası

Şimdi herkes sussun! Şimdi, ‘bu kentler, bu meydanlar, bu sokaklar bizim’ diyenler konuşacak. Şimdi yerel yönetimlerde asıl söz ve karar sahibi olanlar sözünü söyleyecek. Krizin en çok vurduğu kent yoksulları haklarının hiçbir mazeretle, hiçbir şeye, hiçbir ölçüde feda edilmesine izin vermeyecek.

Üçüncü Oturum (15:40 – 17:40)

15:40 – 16:00 – Barınma Hakkı Çocuk Korosu
“Bizimdir bu kentler, bu meydanlar, bu sokaklar”
Yöneten: Özgür Tüfekçi

16:00 – 17:30 – Mahalleliler İşçiler Engelliler Kadınlar Çocuklar
17:30 – 17:40 – Sonuç Bildirgesi “Yoksulların isyanı”


Spread the love