29 Ocak 2011 – Yaşamın Yağmalanmasına Karşı Çalıştay – İstanbul

Tarih: 29 Ocak 2011
Saat: 14.00
Yer: Petrol – İş Sendikası Salonu, Altunizade
 
YAŞAMIN YAĞMALANMASINA KARŞI ÇALIŞTAY
TOPLUMCU, YURTSEVER, EMEKTEN YANA MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI BİR ARAYA GELİYOR!
ÇAĞRIMIZ
Bizler toplumdan ve emekten yana tavır alan mühendisler, mimarlar, şehir plancılar ve teknik elemanlarız ve rahatsızız. 
Derelerimize, vadilerimize el konuyor bu iyi güzel proje diye yutturuluyorsa,
Metrobüs gibi hilkat garibesi ulaşım seçeneği iyi güzel proje diye yutturuluyorsa,
Ormanlarımızı, geleceğimizi yok edecek 3. Köprü iyi güzel proje diye yutturuluyorsa,
Haydarpaşa, Galataport ve pek çok rant sahası iyi güzel proje olarak yutturuluyorsa,
Bugün patronlar istedikleri gibi at oynatıyor, toplumsal eşitsizliklerin büyümesi doğal karşılanıyor, işçi sınıfının hakları bu kadar kolay gasp ediliyorsa, 
İçinde biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının da dahil olduğu bir direnç hattı oluşturmanın zamanı çoktan gelmiştir. Bizler, bunun için tartışmak, çözümlerimizi sunmak ve hepsinden önemlisi bu direnç hattını oluşturmak  için bir araya gelmeye çağırıyoruz…
PROGRAM
AÇIŞ KONUŞMASI
BİRİNCİ OTORUM: İSTANBUL’UN YAĞMA HARİTASI
Oturumda, İstanbul ölçeğinde AKP’nin proje olarak karşımıza çıkardığı yağma politikaları ele alınacak, bu politikalara karşı oluşan halk tepkileri ve bunların sözcüleri yer alacak.
(Oturum süresi: 60 Dakika)
1.İstanbul’un yağma haritası- 10 dakika
Tevfik Özlüdemir (Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)
2.3.Köprü: Ulaştırmada yağma- 10 dakika
Prof.Dr. Haluk Gerçek (İTÜ, İnşaat Fakültesi)
3.3.Köprü: Orman arazilerinde yağma- 10 dakika
Besim Sertok (Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Eski Başkanı)
4.Yerleşim Alanlarında yağma- 10 dakika
Özdemir Gündoğan (Şehir Plancısı)
5.Yağmaya halk tepkisi- Reddedenler/direnenler- 20 dakika
Kentsel dönüşüme karşı direnç odaklarının temsilcileri
ARA- 15 dakika
İKİNCİ OTURUM: PARILTILI PROJELERİN ARDINDAKİ ÖLÜMLER
İstanbul’da parıltılı projelere imza atılıyor. Alışveriş merkezlerinin, plazaların, konutların, statların yapımında onlarca işçi hayatını kaybetti. Oturumda tüm bu projelerde yaşanan iş kazaları ve ölümler gözler önüne serilirken, parıltılı  projelerin yaldızları dökülecek.
Oturum süresi: 30 dakika
1.Büyük projelerde iş kazaları- 15 dakika
Doç.Dr.Emre Gürcanlı (İTÜ İnşaat Fakültesi)
2.İş kazaları mağdur ve tanıkları konuşuyor- 15 dakika
ÜÇÜNCÜ OTURUM: BÜYÜK OYUN ENERJİ
AKP, enerjide toplumun değil sermayenin ihtiyaçlarını gözetiyor. Bu oturumda AKP’nin sermayeyle yürüttüğü büyük enerji oyunu masaya yatırılacak, bu oyunun yaşama maliyeti ortaya konacak ve karşısında duranlar mücadele deneyimlerini paylaşacak.
Oturum süresi: 50 dakika
1.Sermayenin gözü suda: Suyun ticarileştirilmesi- 10 dakika
Prof.Dr. E.Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü)
2.HES’ler: Enerji ihtiyacı mı, AKP yağması mı?- 10 dakika
Ahmet Atalık (Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)
3.Enerji ihalelerinin envanteri: Usulsüzlükler ve ayaklar altına alınan hukuk- 10 dakika
Erhan Karaçay (Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)
4.Yaşamı savunanlar: Reddedenler/direnenler- 20 dakika
(HES’lere, Nükleer Santrallere karşı toprağı, suyu ve yaşamı savunanlar, direnç odakları ve temsilcileri)
ARA- 15 Dakika 
DÖRDÜNCÜ OTURUM: FORUM
Toplumcu, yurtsever ve emekten yana mühendis, mimar ve şehir plancıları, emperyalizmin, sermayenin ve siyasi iktidarın piyasacı saldırısına karşı güçlü bir direnç odağı örebilir mi?
Forum süresi: 45 dakika