26-30 Eylül 09 – Mezopotamya Sosyal Forumu – Diyarbakır

Aralık 2008’de TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında bulunduğu, iki yüz elliyi aşkın demokratik kitle örgütü ve kurumsal yapı ortaklaşa olarak ve Dünya Sosyal Forumu’nun benimsediği ilkeler çerçevesinde küresel kapitalizme karşı Mezopotamya Sosyal Forumu’nu kurdu. Mezopotamya Sosyal Forumu, 26-30 Eylül 2009 tarihleri arasında Diyarbakır’da toplanacak.

Ortadoğu’dan ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından inisiyatiflerin, taban örgütlenmelerinin,sivil toplum örgütlerinin, sanatçıların, kooperatiflerin ve anti-kapitalist oluşumların örgütleyecekleri seminerler, atölyeler, sergiler, konserler, yuvarlak masa tartışmaları vb ile bir araya geleceği ve deneyimlerini paylaşıp, mücadelelerini ortaklaştıracakları bir açık alan olan Mezopotamya Sosyal Forumu, 26-30 Eylül 2009 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek.

Mezopotamya Sosyal Forumunda, Kalkınma Miti, Alternatif Üretim Modelleri ve Ekoloji, Öz Yönetim Temelinden Yerinden Yönetim ve Komünalizm, Emperyalist Küreselleşme Çıkmazı Ve Seçenekler, Ortadoğu’da Halklar, Bölünmüşlük ve Dayanışma, Militarizm, Sivilleşme ve Sivil İtaatsizlik Deneyimleri, Ortadoğu’da Kültürel Dönüşümler Ve Yaratıcıları, Tarihin Cinsiyeti Ve Uygarlık Sorunsalında Kadın, Toplumun Değişim Ve Dönüşüm Dinamiği: Gençlik, Geleceğin Doğru İnşası İçin Geçmişle Yüzleşme / Süregelen Hak İhlalleri gibi başlıklardan oluşan 9 tema altında yapılacak onlarca toplantıda, Ortadoğudan ve Avrupa’dan pek çok kurum ve birey biraraya gelip tartışacak, deneyimlerini paylaşacak ve mücadelelerini ortaklşatırmaya çalışacak.