26-27 Haziran: Çevre Direnişleri Buluşuyor – Ankara

Çevre Direnişleri Buluşuyor Etkinliği, 26-27 Haziran 2010

    Yer: TMMOB İMO Teoman Öztürk Salonu

    Açılış: 26 Haziran Cumartesi Saat: 09.30

    1. Oturum: Ölüler Altın Takmaz 1-2

    2. Oturum: Havamıza Sahip Çıkıyoruz

    3. Oturum: Derelerimiz Özgür Akacak

    4. Oturum: Toprağımıza, Suyumuza Sahip Çıkıyoruz

    5. Oturum: Nükleere İnat Yaşasın Hayat

    Forum: Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz

 

TMMOB Ankara İKK