24-25 Ekim 2009 – EMO Yetkin Yetkili Uzman Mühendislik Kavram Ve Uygulamaları Kurultayı

EMO Yetkin Yetkili Uzman Mühendislik Kavram Ve Uygulamaları Kurultayı

Tarih: 24-25 Ekim 2009
Yer: YTÜ Oditoryum Salonu