21-22 Ekim 2011 – Mezopotamya Enerji Forumu – Diyarbakır

Mezopotamya bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyelinin ortaya konulması, mevcut sorunlarının irdelenmesi, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve bölgeye, ülkeye yönelik enerji politikalarının oluşturulabilmesi ve yerel enerji forumlarından elde edilen kazanımların değerlendirilmesi amacıyla 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Tarafından `Mezopotamya Enerji Forumu` Diyarbakır‘da düzenleniyor.

EMO Diyarbakır Şubesi’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük yaşantımızdaki birçok işlevin yerine getirilebilmesi için önemli girdilerin başında elektrik enerjisi gelmektedir. Elektrik enerjisi insanoğlu tarafından sürekli olarak kullanılan istenildiği gibi depolanamayan kullanım öncesinde kalitesi güvence altına alınamayan bir uygarlık aracıdır. Yakın gelecekte fosil yakıtların tükenecek olması, elektrik enerjisi üretiminde yaşanan çevresel sorunlar, elektrik enerjisine olan talebin sürekli artması konu ile ilgili araştırmaların ve tartışmaların yoğun olarak yapılmasına neden olmaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak, 2-3 Aralık 2005 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumuyla, Ülkemiz ve Bölge illeri için enerji alanı ile ilgili önemli değerlendirmeler yapılmış, enerji sorunları taraflarca tartışılarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Bu tartışmaları şubemiz sınırları içerisinde bulunan illere yaymak amacıyla yerel enerji forumları düzenleme kararı almış bulunmaktayız. Bu yerel forumlardan ilki 17 Aralık 2010 tarihinde “Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl İlleri Enerji Forumu” adıyla Elazığ‘da, ikincisi 26 Mart 2011 tarihinde “Batman, Siirt, Şırnak İlleri Enerji Forumu” adıyla Batman‘da, üçüncüsü 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde “Mardin ve Şanlıurfa illeri Enerji Forumu” adıyla Mardin ve Şanlıurfa illerinde, dördüncüsü ise 02 Temmuz 2011 tarihinde “Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Hakkari İlleri Enerji Forumu” adıyla Van ilinde düzenlenmiştir.

Yerel Forumların ardından, Mezopotamya bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyelinin ortaya konulması, mevcut sorunlarının irdelenmesi, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve bölgeye, ülkeye yönelik enerji politikalarının oluşturulabilmesi ve yerel enerji forumlarından elde edilen kazanımların değerlendirilmesi amacıyla 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Tarafından “Mezopotamya Enerji Forumu”   Diyarbakır‘da düzenlenecektir.

Forum ile, konuyla ilgili bürokratların, akademisyenlerin, meslek ve ilgili kuruluş temsilcilerinin bir araya gelerek, bilgi aktarımında bulunması, sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebildiği tartışma ortamlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgili tüm kişi ve kuruluşları Mezopotamya Enerji Forumu‘na katılarak, bu illerimizin ve ülkemizin enerji politikalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi