2021 yılı mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücreti ne kadar olmalı?

Bir kez daha insanca ücret talebinin yükseleceği, asgari ücretlerin belirleneceği dönem geldi.

İşsizliğe, artan çalışma saatlerine, eriyen ücretlere, adaletsiz vergi dilimi sistemine, kıdem tazminatını tartaklama girişimlerine bir de pandemi koşulları eklendi. Patronlara sınırsız teşvikler, bize kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izinler, işten çıkarmalar…

Hayat ise her zamankinden pahalı. Krizle birlikte temel giderlerimiz katlandı.

Bu koşullarda TMMOB, 2021 yılı için mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının alt sınır ücreti olan mühendis asgari ücretini belirleyecek.

Peki mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 2021 yılı için asgari ücret beklentisi ne?

Politeknik her yıl olduğu gibi meslektaşlarına yönelttiği bu tek soruluk anketle; mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının asgari ücret talebini ortaya çıkarmış olacak.

Ankete katılalım, pandemiyle, krizle yeniden şekillenen yaşam koşulları üzerinden insanca yaşayacak ücret talebimizi belirleyelim.

Politeknik