2009 Dünya Mimarlık Günü: “Küresel Kriz Karşısında Mimarların Gücü”

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl 5 Ekim’de kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 15-16 Şubat 2009 tarihlerinde Kosta Rika’nın San José kentinde gerçekleştirdiği Konsey Toplantısı’nda 2009 yılı Dünya Mimarlık Günü temasını “Küresel Kriz Karşısında Mimarların Gücü” olarak belirledi.

Bu temayla mimarlar, mimarlık mesleğinin doğası gereği sahip oldukları teknik, kültürel, ekonomik ve toplumsal yeteneklerden dolayı, küresel krizin yaşandığı bu dönemde büyük ölçekli görevler edinmeye çağırılıyor. Mimarların zaten tasarımdan uygulamaya, bakım ve onarımdan geri dönüşüme kadar günlük çalışmalarının her aşamasında bireysel, toplumsal ve kolektif kararlar aldıkları hatırlatılıyor. Buna bağlı olarak mimarlık ürünlerinin gerçekleştirilmesinde başarıya ulaşılmasının da mimarın bu aşamaların her birine verdiği enerjiye ve diğer ortaklarıyla ilişkilerine bağlı olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla projenin ölçeği ve doğası ne olursa olsun, bu karmaşık mekanizmanın itici gücü mimar olarak tanımlanıyor.

Her yeni proje mimarlara yeni veriler sunmaktadır: Yeni işveren, yeni arazi, yeni iklim koşulları, yeni program, yeni bütçe, yeni kullanıcılar. Tamamen yeni olan bu durumlara uygun çözümlerin geliştirilmesi profesyonel mimarların günlük görevlerinden biridir. Günümüz dünyası çevresel, iklimsel, mali ve toplumsal alanlarda eşzamanlı ve daha önce eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıyadır ve bu kriz bizleri her sektörde çeşitli parametreleri yeniden gözden geçirerek yenilikçi çözümler üretmeye zorlamaktadır.

Böylece mimarlar bu krizi yeni teknik, çevresel, toplumsal, ekonomik ve estetik çözümler geliştirmek üzere bir sıçrama tahtası olarak kullanabilir ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumda öncü bir rol üstlenmek konusundaki yeteneklerini göstermek açısından bir fırsat olarak değerlendirebilirler.

2009 Dünya Mimarlık Günü kutlamaları kapsamında tüm UIA Kesimlerinden, küresel krizin etkilerini azaltmak konusunda mimarların harcadıkları enerjiyi ve geliştirdikleri mimari ve kentsel çözümleri sergileyen çeşitli yerel ve ulusal projeler sunmaları beklenmektedir. UIA Konseyi, Üye Kesimlerin Dünya Mimarlık Günü teması kapsamındaki etkinliklerini kendilerine özel takvimleri çerçevesinde gerçekleştirebilmeleri açısından, bu temanın yalnızca bir güne özel olarak değil, yıl boyu yapılacak çeşitli kutlama etkinliklerinde de kullanılmasını öneriyor.

 

 

Kaynak: Mimarlar Odası