19-20 Mart 09 – Dünya Karşıt Su Forumu – İstanbul

PANEL – FORUMLAR

19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı
Tarih SaatYer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş
19.03.200909:00Açılış ve Gösteri  
09:20“Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” Konuşması                                                                              Prof. Dr. Beyza Üstün (YTÜ Çevre Müh. Böl.)
09:50DİSK Genel Başkanı Konuşması
10:00KESK Genel Başkanı Konuşması
10:10TTB Genel Başkanı Konuşması
10:20TMMOB Genel Başkanı Konuşması
10:30Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Konuşması
10:40İSMMMO Genel Başkanı Konuşması
10:50Supolitik Grup Temsilcisi Konuşması
11:00Uluslararası Aktivistlerin Konuşması
11:30Film Gösterimi
12:00Yemek Arası
13:00Mücadeleler ve Deneyimler     Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Mehmet Türkay
 Panelistler:
Yeter Gönül (Halk Cephesi)
Hasan Şen ( Munzur Koruma Kurulu)
Hüseyin Demirdizen (TTB)
Derelerin Kardeşliği Platformu Temsilcisi
Alime Mitap (Allianoi Girişim Grubu)
Dikili Belediye Başkanlığı
Prof. Dr. Gülser Kayır (Antalya Su Hizmetlerinin Özelleştirilmesi konu başlığı ile )
Maden Mahallesi Grup Temsilcisi
Armutlu Grup Temsilcisi
Uluslar arası Aktivistler
17:30Genel değerlendirme
20.03.200909:00Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)
 Suya Erişim ve Metalaşma
Sınır Aşan Sular Sorunlar ve Çözüm önerileri
Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin Havzalara Etkisi
Su ve Enerji
Tarım, Orman ve Su
10:30Çay- Kahve Arası
10:40Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)
 Gıda ve Su
Tüm Canlılar İçin Su
Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek
Mücadele ve Deneyimler
Su ve Sanat
12:00Yemek Arası
19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı
Tarih SaatYer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş
20.03.200912:30Su Kaynakları ve Su Havzalarının Korunumu     ForumYöneticisi : Türksen Başer Kafoğlu     (İst Çevre Koneyi Gn Sek)
12:35Su Havzalarının Çevresel Korunumu Prof. Dr. Beyza Üstün
12:45Su Havzalarının Planlanması  Yıldız Uysal (Mim Odası İst Büyükkent Şb) 
12:55Forum
14:00Su ve Sağlık     ForumYöneticisi : Akif Akalın (TTB)
14:05Su ve Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topuzoğlu
14:15Su ve Sağlık Dr. Murat Fırat 
14:25Forum
15:30Çay- Kahve Arası
15:45Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği    ForumYöneticisi : (İSMMMO)
15:50Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği Prof. Dr. Fuat Ercan
16:05Forum
17:00Enerji; Su İklim Değişikliği     ForumYöneticisi : (EMO)
17:05Enerji ve Su     Erhan Karaçay(EMO)
17:15Yenilenebilir Enerjiler Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (TURÇEP)
17:25Küresel ısınma ve su İsmail Küçük (İKK)
17:35Forum
18:30Kapanış