19-20 Mart 09 – Dünya Karşıt Su Forumu – İstanbul
Spread the love

PANEL – FORUMLAR

19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı
Tarih Saat Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş
19.03.2009 09:00 Açılış ve Gösteri  
09:20 “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” Konuşması                                                                              Prof. Dr. Beyza Üstün (YTÜ Çevre Müh. Böl.)
09:50 DİSK Genel Başkanı Konuşması
10:00 KESK Genel Başkanı Konuşması
10:10 TTB Genel Başkanı Konuşması
10:20 TMMOB Genel Başkanı Konuşması
10:30 Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Konuşması
10:40 İSMMMO Genel Başkanı Konuşması
10:50 Supolitik Grup Temsilcisi Konuşması
11:00 Uluslararası Aktivistlerin Konuşması
11:30 Film Gösterimi
12:00 Yemek Arası
13:00 Mücadeleler ve Deneyimler     Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Mehmet Türkay
  Panelistler:
Yeter Gönül (Halk Cephesi)
Hasan Şen ( Munzur Koruma Kurulu)
Hüseyin Demirdizen (TTB)
Derelerin Kardeşliği Platformu Temsilcisi
Alime Mitap (Allianoi Girişim Grubu)
Dikili Belediye Başkanlığı
Prof. Dr. Gülser Kayır (Antalya Su Hizmetlerinin Özelleştirilmesi konu başlığı ile )
Maden Mahallesi Grup Temsilcisi
Armutlu Grup Temsilcisi
Uluslar arası Aktivistler
17:30 Genel değerlendirme
20.03.2009 09:00 Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)
  Suya Erişim ve Metalaşma
Sınır Aşan Sular Sorunlar ve Çözüm önerileri
Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin Havzalara Etkisi
Su ve Enerji
Tarım, Orman ve Su
10:30 Çay- Kahve Arası
10:40 Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)
  Gıda ve Su
Tüm Canlılar İçin Su
Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek
Mücadele ve Deneyimler
Su ve Sanat
12:00 Yemek Arası
19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı
Tarih Saat Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş
20.03.2009 12:30 Su Kaynakları ve Su Havzalarının Korunumu     ForumYöneticisi : Türksen Başer Kafoğlu     (İst Çevre Koneyi Gn Sek)
12:35 Su Havzalarının Çevresel Korunumu Prof. Dr. Beyza Üstün
12:45 Su Havzalarının Planlanması  Yıldız Uysal (Mim Odası İst Büyükkent Şb) 
12:55 Forum
14:00 Su ve Sağlık     ForumYöneticisi : Akif Akalın (TTB)
14:05 Su ve Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topuzoğlu
14:15 Su ve Sağlık Dr. Murat Fırat 
14:25 Forum
15:30 Çay- Kahve Arası
15:45 Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği    ForumYöneticisi : (İSMMMO)
15:50 Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği Prof. Dr. Fuat Ercan
16:05 Forum
17:00 Enerji; Su İklim Değişikliği     ForumYöneticisi : (EMO)
17:05 Enerji ve Su     Erhan Karaçay(EMO)
17:15 Yenilenebilir Enerjiler Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (TURÇEP)
17:25 Küresel ısınma ve su İsmail Küçük (İKK)
17:35 Forum
18:30 Kapanış

 


Spread the love