16 Mart 13 – Panel: “İşçi Sağlığında Taşeron Örgütlenmesi”

Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği panelde, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ve işçi sağlığında hizmet modeli olarak  yaşama  geçirilen OSGB’ler tartışılacak. Panele TTB, KESK, DİSK, TMMOB, Sendikal Güç Birliği Platformu ve İşçi Sağlığı Meclislerinden konuşmacılar katılacak.
 
Tarih: 16 Mart 2013 Cumartesi

Saat: 14.00-17.00

Yer: Petrol-İş Toplantı Salonu

Adres: Adakale Sokak No:6 Yenişehir/Ankara