16-18 Ocak 09 – Ankara Kent Sempoyumu

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu

ANKARA KENT SEMPOZYUMU 

 

Tarih: 16-17-18 Ocak 2009

Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu

        Necatibet Cad. No:57 Kızılay-Ankara

PROGRAM 

16 Ocak 2009 Cuma 

13.30 Açılış

 

13.30 – 15.45

Özelleştirmenin Kentsel Planlamaya Etkileri, Şirin Gülcen Eren

Geçmişten Günümüze ve Küreselleşme Sürecinde Başkent Ankara, Emel Akın 

16.00 – 19.00 Panel

Kentlilik Bilinci ve Yerel Demokrasi, Ramazan Pektaş (Oturum Yöneticisi)

Erdal Kurttaş

Çağatay Keskinok

Ozan Yılmaz

Can Hamamcı

Osman Özgüven

 

17 Ocak 2009 Cumartesi 

09.00 – 10.45 Oturum 1

Ankarada Üretim Tüketim İlişkileri, Müjdat Aydın (Oturum Yöneticisi)

Ankara’nın Genel Ekonomik Yapısı, İşaya Üşür

Ankara’nın Yoksulluk Sorunu, DİSK Temsilcisi

Ankara’da Alışveriş Merkezleri, Ayşe Tekel  

11.00 – 13.00 Oturum 2

Ankara’da Yerel Yönetimler ve Planlama, Nimet Özgönül (Oturum Yöneticisi)

 

Stratejik Planlama, Zafer Şahin

Fiziksel Planlama, Bülent Tanık

Kırsaldan Kente Göç Olgusu ve Kalkınma, Bülent Gülçubuk 

13.00 – 14.00 Yemek Arası

 

14.00 – 15.45 Oturum 3

Ankara’da Altyapı: Barınma, Su ve Ulaşım, Nevzat Ersan (Oturum Yöneticisi)

Barınma Sorunu, Ender Büyükçulha

Ulaşım Sorunu, Mete Orer

Su Sorunu, Ceren Orten 

16.00 – 18.00 Oturum 4

Ankara’da Altyapı: Çevre ve Enerji, Müfit Gülgeç (Oturum Yöneticisi)

Isınma Sorunu, Haluk Direskenel

Elektrik Sorunu, M. Ali Atay

Ankara’da Çevre Sorunları, Hasan Seçgin

 

18 Ocak 2009 Pazar 

09.00 -12.00 Forum

Ankara’da Yerel Yönetim ve Kent Yaşamı, Halil Akdeniz  (Oturum Yöneticisi) 

12.00 – 12.15 Değerlendirme ve Kapanış

 

12.30 – 14.00 Ankara Şehir Turu