14 Mart 09 – PANEL: “Üretimden Tüketime Kalite ve Tüketici Hakları” – İstanbul

PANEL
 

ÜRETİMDEN TÜKETİME KALİTE VE

TÜKETİCİ HAKLARI

 

PANELİSTLER :

Av. Kutlu OYTAÇ – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı

Av. Ali ER – TÜKODER Genel Başkanı

Çağatay AVCI – Tük. ve Rekabetin Korunması Genel Müd. Kontrolörü

Recep BAKIRTAŞ – MMO Kalite ve Tüketici Hakları Komisyon Başkanı

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası – İstanbul Şubesi

İstanbul Barosu

 
TARİH: 14 MART CUMARTESİ

SAAT: 14.00 – 17.30

YER: MMO İST. ŞUBE TOPLANTI SALONU

 

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sk. No:9 Beyoğlu / İstanbul