1 Kasım 2010 – Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na Karşı Basın Açıklaması – İstanbul

TBMM de görüşülmeye başlanan, Sit kararlarının, Milli parklar, Tabiat Parklarının koruma statülerinin iptal edilmesini sağlayacak, su havzalarını, ormanları, meraları, yeraltı sularını, doğal ve yaban hayatı tehdit eden, doğal varlıkların ticarileştirilmesinin önünü açan, İstanbul’da 3. Rant Köprüsü ile hedeflenen talanın yasal zeminini oluşturmak için çıkarılmak istenen “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı” hakkında ortak basın açıklaması yapılacaktır.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Bileşenleri ve
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu Bileşenleri

Yer: İstanbul- Taksimde Galatasaray Lisesi önü
Tarih: 1 Kasım 2010
Saat: 11.30