1-2 Haziran 13 – Çalıştay: “Yaşam ve Çevre Politikaları”

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı” düzenliyor. Çalıştayda; kent, çevre ve enerji politikalarının yanısıra halk sağlığı konuları ele alınacak.

Tarih:1-2 Haziran 2013

Saat: 09.00

Yer: Levent Kültür Merkezi
 

Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı Programı;

1 Haziran 2013 Cumartesi

9.00 Açılış
9.30 1. Oturum: Kentleşme Politikası Ve Uygulamalar

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Örgen Uğurlu – Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Şükrü Aslan – Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
“Türkiyede Mekansal Müdahaleleri Düzenleyen Yasalar Üzerine Bir Tartışma”
Doç. Dr. Besime Şen – Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Kentsel Siyasette Sınıfsal Sınırlar”
Mücella Yapıcı – Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi
“İstanbulda Kentsel Dönüşüm Süreci Ve Değerlendirilmesi”
Axell Kaya – Menekşe Kızıldere TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
“İstanbul’daki Su Havzalarının Durumu”
Ömer Kiriş – Tozkoparan Mahalle Derneği
“Kentte Mücadele”
Av. Can Atalay – Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi
“Kent Hareketleri”
Forum

12.30 – 13.00 Yemek Arası

13.00 2. Oturum: Doğanın Talanı Ve Ekolojik Kriz

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Beyza Üstün – Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Berna Müftüoğlu – Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü
“Tarımsal Değişim Dönüşüm, Toplumsal Etkilenmeler”
Yrd. Doç. Dr. Umut Durukan – ORDU Üniversitesi Ünye İİBF
“Tarımsal Dönüşüm- Küçük Üreticiler Ve Mülksüzleşme”
Fatma Genç – Sendika.Org Yazarı
“Bir Meta Üzerinden Değişimi Okumak: Çay”
Mehmet Öztürk – Çanakkale Çevre Hakkı Meclisi
“Sermaye Saldırısına Karşı Halk Mücadeleleri Deneyimi”
Filiz Ceylan Tekin – Çanakkale Çevre Platformu
“Madene Karşı Mücadele: Kaz Dağları Deneyimi”
Forum

15.30 – 15.45 Çay Kahve Arası

15.45 3. Oturum: Sanayileşme ve Enerji Politikaları

Kolaylaştırıcı: Eylem Tuncaelli – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi VII. Dönem Şube Başkanı
Dr. Özgür Öztürk – 19 Mayıs Üniversitesi İibf
“Neden Enerji? Sermayenin Enerji Sektörüne Yönelmesinin Ekonomi Politiği”
Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin – Ordu Üniversitesi Ünye İibf
“Enerji Ve Ekoloji Piyasaya Bırakılabilir Mi? Karadeniz’deki Enerji Yatırımlarının Sanayileşme, Enerji Ekonomisi Üzerinden Değerlendirilmesi”
Ateş Koç – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi
“Türkiye’de Enerji Politikaları Kapsamında Çevre Meselesi”
Mevhibe Gözcelioğlu – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yk Üyesi
“Nükleer Yalanlar”
Hüseyin Acar – Derelerin Kardeşliği Platformu
“Enerji Politikalarının Karşısında Yaşam: Halk Mücadeleleri Örneği: Derelerin Kardeşliği Dayanışması”
Forum

18.00 4. Oturum: Süreçten Yansımalar

Kolaylaştırıcı: Serdar Gökşen – TMMOB Çevre Mühendisleri Odasi İstanbul Şubesi YK Üyesi
Prof. Dr. Fuat Ercan – Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Dr. Özgün Akduran – İstanbul Üniversitesi SBF
Dinleti ile: “Pangea’dan Naylondan Gülüşlere:Metobolik Yarılma Sürecinde Malzeme”
Özer Akdemir – Ege Çevre Ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Kısa Film Gösterimi: “Yaşam Nöbetlerinden Kesitler”

2 Haziran 2013 Pazar

9.30 1. Oturum: Sanayileşme Ve Halk Sağlığı

Kolaylaştırıcı – Prof. Dr. Ali Osman Karababa – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Zencir – Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ttb Merkez Konsey Üyesi
“Kapitalizm Kıskacında Sanayileşme Ve Halk Sağlığı”
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Kapitalizmin Doğaya Ve İnsana Saldırısında Yeni Dönem – Sanayi Çevre Ve Sağlık: Dilovası Örneği”
Forum

12.00 – 12.30 Yemek Arası

12.30 2. Oturum: Çevre Hukuku

Kolaylaştırıcı: Emine Girgin – TMMOB Çevre Mühendisleri Odasi İstanbul Şubesi Sekreter Üye
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“21. Yyıl Anayasacılığı Işığında Çevre”
Av. Mehmet Horuş – Çevre Davaları Avukatı
“Çevre Hakkı: Uygulama Ve Sorunlar”
Cihan Uzunçarşılı Baysal – Siyaset Bilimci – Bağımsız Araştırmacı
“Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Kentsel Dönüşüm Ve Yeniden İskan Uygulamalarının Konut Hakkı İhlalleri”
Forum

15.30 – 15.45 Çay-Kahve Arası

15.45 3. Oturum: Mühendislik Etiği

Kolaylaştırıcı : Doç. Dr. Nusret Karakaya – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay – Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
“Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinde Etik”
Asistan Dayanışması
Öğrenci Komisyonu
Forum