01 Kasım 08 – Basın Açıklması: İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
Spread the love

Basın açıklaması
Tarih:
1 Kasım 2008 Cumartesi
Saat: 13.00
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

 ULUSLAR ARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSINDA SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKSIN

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği alanını Avrupa Birliği Müktesebatı kapsamında 2008 yılı sonuna kadar bir yasa ile yeniden düzenlenmek isteniyor. Halen Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi beklenen yasa tasarısı üzerine Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız toplantılarda bir mutabakat sağlayamadık. Bakanlıktan şu ana kadar emek ve meslek örgütlerinin kabul edebileceği bir tasarının ortaya çıkmadığını ve bizlerin de “Bakanlıkça görüşleri alınan” ancak istemleri yerine getirilmeyen kurumlar halinde sürece seyirci kalmayacağımızı DİSK-KESK-TTB ve TMMOB olarak 09.10.2008 günü yaptığımız basın toplantısı ile duyurmuştuk.

Örgütlülüğü ve iş yerindeki düzenlemelerin bu örgütlülük üzerinden yapılmasını temel almayan, örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüğüne atıf yapmayan, işyerinde işvereni ve birey olarak işçiyi eşit koşullara sahipmiş gibi gören, gerçek bir demokratik ve katılımcı işleyiş öngörmeyen, ağır ve tehlikeli işler açısından uygulanabilir yaptırımlar içermeyen, işçi sağlığı ve güvenliğinde temel bileşenler olan iş yeri hekimi ve iş yeri mühendisi gibi unsurların düzenlenmesinde meslek örgütlerini devre dışı bırakıp taşeronlaştırmayı esas alan, yani sonuç olarak “önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” anlayışını temel almayan bu yasa tasarısının karşısında olduğumuz biliniyor.

Bu yasa tasarısı ile ilgili yoğun tartışmaların yaşandığı 1-2-3 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da Bakanlıkça düzenlenecek olan “Uluslararası İş Sağlığı Konferansı” yasanın tarafların görüşlerini yansıtabilecekleri önemli bir zemini oluşturuyor. Bu konferans aracılığıyla çıkarılmaya çalışılan yasanın gerek konferans katılımcıları, gerekse kamuoyu nezdinde teşhirinin yapılması amacıyla;

DİSK-KESK-TTB-TMMOB’dan oluşan emek ve meslek örgütleri tarafından, Konferansın İstanbul’da yapılıyor olmasını da dikkate alarak İstanbul’daki “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu” ile birlikte, Konferansın açılış günü olan 1 Kasım 2008 tarihinde bir program gerçekleştirilecektir. TTB’nin (Türk Tabibler Birliği) iş yeri hekimleri üzerinden bölgesel katılım gerçekleştireceği etkinliğe DİSK-KESK ve TMMOB İstanbul örgütlülükleri ile katılacaktır.

1 Kasım 2008 Cumartesi günü Uluslararası İş Sağlığı Konferansı’nın yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nun önünde saat 13.00’te toplanılacak. DİSK-KESK-TTB-TMMOB imzalı ve “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu” imzalı iki adet konunun özü içerikli pankart eşliğinde bir basın açıklaması yapılacaktır. Ardından aralarında üyelerimizin de olacağı kongre katılımcılar ile başlayacak olan Konferansta, açılış konuşmacıları arasında bulunan DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ortak tepkimizi kürsüden yansıtacak, yine üyelerimiz tarafından sunulacak bireysel bildirilerle üç gün boyunca benzer yaklaşımın salonda hakim olmasına çalışılacaktır.

Tüm emekçiler için önemli bir gündem maddesi haline gelen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki tepkilerimizi göstereceğimiz bu etkinliğe örgütlerinizin aktif katılımı için göstereceğiniz çabaya şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

DİSK – KESK – TTB – TMMOB


Spread the love