Soma Madenci Evi açıldı

Halkevleri Soma Madenci Evi açılışı 13 Temmuz Pazar günü yapıldı. Açılışta maden işçileri, kadınlar ve çocuklar bir araya geldi.

Halkevleri, Soma katliamının ardından işçi katliamlarının Soma’da bir daha yaşanmaması için Madenci Evi çalışmalarına başladı. Hazırlıkları tamamlanan ve dün açılışı yapılan Soma Madenci Evi’nde İşçi sağlığı iş güvenliği mücadelesi işçilerin ve ailelerin hak mücadeleleriyle birlikte sürdürülecek.

Öğrenci Kolektifleri, ‘Okumuş insan halkın yanındadır’ diyerek Soma’da yaz okulu çalışmalarına katılmıştı. Yaz okullarını tamamlayan Somalı çocuklar açılışta eğitmenleriyle birlikte tiyatro gösterileri ve korolarını sahneledi.

‘Güvenceli iş, güvenli gelecek’ diyenler açılışta buluştu

Madenci Evi açılışında emek ve meslek örgütlerinden, sanatçılardan, demokratik kitle örgütlerinden çok sayıda kişi bir araya geldi. Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, DİSK Genel Sekreteri Arzu Atabek Çerkezoğlu, KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, Haber Sen Genel Merkez Yöneticisi Osman Köse, SES Genel Merkez Yöneticisi İbrahim Kara, BES Genel Merkez Yöneticisi Akın Şişman, CHP milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Özgür Özel, İstanbul Tabip Odası eski Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve üyeleri, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB YK üyesi Neriman Usta, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, TODAP üyesi psikologlar, tiyatrocu Emre Canpolat, tiyatrocu Volkan Yosunlu, Soma Madenci Evi çalışmalarına katılan hukukçular ve Politeknik üyeleri açılıştaydı.

Dev Maden-Sen İşçi Forumunun ardından Soma Madenci Evi açılışına

Aynı gün Devrimci Maden İşçileri Sendikasının işçi forumu vardı. Forumda güvenceli iş talepleri ve AKP’li vekillerin, bakanların verdiği sözlerin tutulması için Ankara’ya yürüme kararı alan işçiler forumun ardından Madenci Evi açılışına katıldı.

Güvenceli yaşam mücadelesinin bileşenleri bir aradaydı

Maden işçileri, Somalı kadınlar, çocuklar ve bu mücadeleyi büyütme sözü veren yüzlerce kişi açılışta birlikteydi. Soma Madenci Evi’nin hazırlıklarıyla birlikte başlayan çalışmalar işçilerle, işçi aileleriyle, hukukçular, doktorlar, psikologlar ve mühendislerle birlikte devam edecek.

soma1 soma2 soma4 soma5

politeknik.org.tr