Ziraat Mühendisleri Odası: “Süt Konseyi‘nde Hukuksuz Seçim !..”
Spread the love

“Üreticinin Sütüyle Ancak Helâ Yıkanır” Diyen Kişi, Üretici Temsilcilerinin Zımni Onayıyla Başkan Atandı

SÜT KONSEYİ‘NDE HUKUKSUZ SEÇİM !..

2 Temmuz 2009

 

Ulusal Süt Konseyi Genel Kurulu 17 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilmiş ve üretici  – sanayici ve kamu / meslek odaları gruplarından üç‘er olmak üzere toplam dokuz temsilci Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Kamu ve Meslek Odaları Grubunda Oda‘mızı temsilen Prof. Dr. Muhittin ÖZDER de yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu‘na girmiştir.   

Ancak Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin, “Toplantıdan en az üç gün önce gündemin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesi” hükmüne rağmen; Oda temsilcimize çağrı yapılmadan gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı yapılmıştır.

Basına yansıyan bilgilere göre, Yönetim Kurulu‘nda seçim yöntemi yerine ikna yolu kullanılmış ve Ethem SANCAK‘ın Süt Konseyi Başkanı olarak belirlendiği toplantıda, dört Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye ataması yapılmıştır. Bu gelişme de yine Yönetmeliğin; “Yönetim Kurulu .. bir başkan, başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer” hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan duruma göre; Sanayici Grubundan üç kişi Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip üye; üretici grubundan üç kişi ise yine Başkan yardımcıları olarak belirlenmiştir. Görülüyor ki, yapılan iş yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp, herkese bir “makam” tevdi edilerek ikna işleminin tamamlanması amacına da hizmet etmektedir.

Oda‘mız, 23 Haziran 2009 tarihinde tüm üyelere yaptığı Tebligat ile belirtilen gerekçelerle işlemin geçersizliğini ifade etmiş ve seçimin yenilenmesi gerektiğini; aksi halde yasal yollara başvurulacağını bildirmiştir.

Buna karşın, “Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Programı” olarak tarafımıza yansıyan bilgiye göre; 2 Temmuz 2009 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanı ile AB İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanının ziyareti programlanmıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; aşağıda belirtilen gerekçelerle, duyurulan ziyaret programına katılmayacağımızı basın ve kamuoyu ile paylaşmayı yararlı gördük;

1 – Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan seçimler, hukuka aykırıdır. Bu nedenle Yönetim Kurulu oluşmamıştır. Tüm üyelerin katılımıyla, kurallara uygun yapılan seçimler sonucunda oluşturulacak görev dağılımına kadar, Ulusal Süt Konseyi Başkan – Başkan Vekili – Muhasip üye unvanları kullanılamaz.

2 – Üretici sütünü kast ederek, aynen; “bunları helâya dökmek ya da helâları o sütle yıkamak daha doğru olur” diyen bir kişinin Süt Konseyi Başkanı olması, Konsey‘in tüm kesimleri temsil etme gücünün- dolayısıyla meşruiyetinin baştan ortadan kaldırılması anlamına gelir ki, bunun doğru bir tercih olmayacağı ortadadır. 

Bu çerçevede; Oda‘mız, süt üretimi ve kalitesinin geliştirilmesi konusunda üreticinin mutlaka desteklenmesi, rekabete aykırı tekelleşmenin önlenmesi ve üretici / tüketici yararının mühendislik etkinlikleri ile sağlanması / korunması yolundaki iradesini ortaya koyacak ve konu ile ilgili gelişmeleri izleyerek yasal süreci başlatacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

(Yönetim Kurulu adına)


Spread the love