Ziraat Mühendisleri Odası:”Ziraat Mühendisliği İçin Kara Bir Gün! Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz …”
Spread the love

Zirai mücadele bayii olarak görev yapmak isteyen ziraat mühendislerine yönelik olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2007 yılında Bayramdan bir önceki gün (11 Ekim 2007) yayımladığı Yönetmelik ile getirdiği hukuka ve bilime aykırı sınav uygulamasını, bir yıl sonra yine Bayram tatili aralığında (4 Ekim 2008) uyguluyor.

Bu açıkça bir “yangından mal kaçırma” girişimidir.

Yapılan işlem hukuka ve bilime aykırı olduğu gibi, söylenildiğinin aksine, zirai mücadele ilaçlarının kontrollü kullanımı amacına da hizmet etmemektedir. Sektörün aşağıda verilen genel görünümü, söylediklerimizin gerekçesini oluşturmaktadır;   

•    Halen Avrupa Birliği’nde yasaklanmış olan 134 zirai mücadele ilacı aktif maddesi Türkiye’de ruhsatlı olarak satılmaktadır.
•    Zirai Mücadele Teknik talimatları yıllardır güncellenmemekte, yanlışlıklar – eksiklikler sektörü ve uygulayıcıları güç durumda bırakmaktadır.
•    Mevcut zirai mücadele bayileri arasında okur – yazarlar, ilkokul mezunları bulunmaktadır.
•    Sahte ve kaçak ilaç satışlarının, sektörün yasal satışlarının %5’i boyutuna ulaştığı tahmin edilmektedir.    
•    Türkiye’den ihracata giden tarım ürünlerinde, zaman zaman, belirlenen limitlerin (MRL) üzerinde kalıntı tespit edilmekte ve bu ülkelere girişleri yasaklanmaktadır.
•    Yaş meyve – sebzenin % 95’inin tüketildiği yurtiçinde ise, son derecede yetersiz denetim ortamlarında, uzmanı olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen yanlış uygulamalar, halk sağlığını açıkça tehdit etmektedir.

Bu tablonun ülke ve tüketici yararına değiştirilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu işin yolu, zirai mücadele alanının tek uzman mesleği, ziraat mühendislerini alandan uzak tutmaya çalışan yöntemlerle başarılamaz. Çünkü ziraat mühendisleri;

•    En az dört ya da 5 yıllık öğrenim aldıkları Ziraat Fakültelerinden mezun olmaktadırlar.
•    Ziraat mühendisleri ya doğrudan Bitki Koruma bölümü mezunu olmakta ya da öğrenimleri süresince bitki koruma ile ilgili dersleri almaktadırlar.
•    Böylece ilaç, bitki, toprak, hava ve diğer çevre unsurlarının etkileşimi konusundaki uzmanlıklarını, çalışma yaşamlarında doğru uygulamalara dönüştürmektedirler.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” ve değişiklikleri ile zirai mücadele bayii olmak isteyen ziraat mühendislerine sınav zorunluluğu getirmiştir.

4 Ekim 2008 tarihinde hepsi en az 4 ya da 5 yıllık fakülte mezunu, bazıları yüksek lisans ya da doktora yapmış ziraat mühendisleri, lise mezunları ile aynı sınava girmeye zorlanmaktadırlar.

BU MESLEKİ VE BİLİMSEL AÇIDAN BİR SKANDALDIR !

Ziraat mühendisleri, gerek aldıkları eğitimin doğal bir sonucu, gerekse 7472 sayılı “Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun” ve “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümleri uyarınca, bitki koruma hizmetlerini, herhangi bir ilave sınırlamaya tabii olmaksızın yerine getirebilirler.

1957 yılında çıkarılmış olan 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu’nun 38 inci maddesinin Bakanlığa verdiği yetki, ziraat mühendisliği mesleğinin hak ve yetkilerini kısıtlamak amacı ile kullanılamaz, yorumlanamaz…

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası bu alanda yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle Danıştay’a başvurmuş bulunmaktadır. Davalı idare konumundaki Bakanlık, yazılı savunmasını geciktirerek olası bir yürütmenin durdurulması kararından önce sınavı gerçekleştirmeye ve bir oldu – bitti yaratmaya gayret etmektedir. Sınavın bayram tatilinin sürdüğü 4 Ekim 2008 tarihinde yapılması, bu telaşın açık bir göstergesidir.

Sözü edilen uygulamanın yanlışlığı, 2007 yılı başından bu yana Bakanlığa defalarca yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. En son, 17 Eylül 2008 günü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığında yapılan görüşmede, Müsteşar Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI’nın mühendisler ile diğer meslek mensuplarını aynı sınava zorlayan uygulamanın yanlışlığını kesin bir dille ifade etmesi; sınavın ertelenerek tarafların bir araya getirileceği toplantılar sonrasında makul bir çözüm yaratılmasına yönelik talimatına rağmen, yıl sonuna kadar boş sınav günü bulunmadığı gerekçesiyle sınavın bir dayatma anlayışı içinde yapılıyor olması, kamu yönetimine duymak istediğimiz güveni aşındırmaktadır…
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü uygulamasında samimi ise, örneğin sun’i tohumlama işinde veteriner hekimleri ve veteriner sağlık teknisyenlerini eşit olarak yetkilendirmeli, bu işin yapılmasına yönelik bir sınav düzenlemeli ve sınava veteriner hekimler ve sağlık teknisyenlerini aynı koşullarda – birlikte almalıdır…

Bunları yapmayan Bakanlığın, aynı uygulamayı ziraat mühendisleri için gerçekleştiriyor olması, AÇIK BİR ÇİFTE STANDART GÖSTERGESİDİR!..

Doktor, diş hekimi, eczacı ya da veteriner hekimlerin işyeri açabilmek için sınav zorunluluğuna tabii olmadığı bir durumda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ziraat mühendislerini sınava tabii tutmaya kalkışması, bilime – hukuka aykırı bir tutum, ziraat mühendisliği eğitimine ve mesleğe yönelik bir hakarettir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, yapılacak sınavın, düzenlenmeye çalışılan alandaki karmaşayı daha da artıracağını biliyoruz. İlk olarak ifade etmek gerekir ki, sınav uygulaması bayilik için suni bir talep yaratmış, üç binin üzerinde bir başvuru söz konusu olmuştur. Bu da göstermektedir ki, Bakanlığın uygulaması, arzu edilenin tam tersine bir sonuç doğurmuştur. Ayrıca sınav sonrası yargının vereceği olası bir yürütmenin durdurulması / iptal kararının doğuracağı yeni karmaşadan, her türlü haklı uyarıya kulak tıkayarak sınav zorunluluğunu dayatmaya çalışan, buna karşılık teknik talimatların yenilenmesi, ruhsat sisteminin ve ruhsatlı aktif maddelerin gözden geçirilerek hak sağlığına yönelik düzenlemelerin yapılması gibi son derece önemli konularda adım atmayan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri bizzat sorumludur.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, halk ve tüketici sağlığı açısından yapılması gereken kamu hizmetlerini yıllardır yapmayan; 1957 yılından kalmış Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nu günün ihtiyaçlarına göre yenilemeyen, zirai mücadele teknik talimatlarındaki eksiklikleri gidermeyen; buna karşılık alanı çağdaş gelişmelere göre yönetmek yerine, işin kolayına kaçarak, hukuksuz sınav uygulamaları ile iş yapıyor görünmeye çalışan, bu sınavın mimarı Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ARSLAN’ı istifaya davet ediyoruz. Ziraat mühendisliği camiasının güven duymadığı bir bürokratın, bu alanı yönetebilmesi mümkün değildir. ODA’mız Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı da yaptığı yanlıştan bir an önce dönmeye davet etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gökhan GÜNAYDIN
Başkan
(Yönetim Kurulu Adına)


Spread the love