İTÜ’de Asistanlardan Oturma Eylemi

Üniversitelerde araştırma görevlilerinin güvenceli çalışma koşullarını elinden alan 50/d maddesi ile ilgili İTÜ Mimarlık Fakültesi Orta Bahçe’de oturma eylemi yapıldı.

Geleneksel Taşkışla Bahar Şenlikleri’nin son günü (8 Mayıs) İTÜ araştırma görevlileri, YÖK’ün 50/d maddesi ile giriştiği asistan kıyımına son demek için Taşkışla’daki Mimarlık Fakültesi’nin Orta Bahçesi’nde oturma eylemi düzenlediler. Asistanlar, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesinin hukuken bir istihdam şekli olmadığını ifade ederek asistanların 33/a maddesinde istihdam edilmesini istediler. Asistanlar oturma eyleminde, İTÜ’de son 10 yıldır tüm araştırma görevlilerinin 50/d maddesinden alınmasının bir yönetim kararı hatası olduğunu söyleyerek, yapılan bu yanlış uygulamanın rektörün elindeki yetkisi kullanarak geri almasını ve 50/d maddesine göre atanmış tüm araştırma görevlilerinin 33. maddeye geçirilmesini istedi.

Asistanlar son olarak, “Hakkımızı savunmamız ve daha iyi bir akademik ortamın yaratılması için hocalarımızın ve öğrencilerimizin yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

Eyleme İTÜ öğrencileri de hocalarının yanında yer alarak alkışlarla destek verdi.  

Birçok üniversitede 50/d’li araştırma görevlileri doktoroları bittikten sonra ilişkileri kesilmek yerine 33/a kadrosuna geçirilmekteydi. Ancak YÖK tarafından 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkarılan yeni yönetmelik ve 26 Kasım’daki Yürütme Kurulu kararıyla nakil işlemleri durdurulmuştu. Bu kararla birlikte araştırma görevlisi olarak çalışan mimar ve mühendisler de dahil olmak üzere binlerce araştırma görevlisi üniversitelerden atılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.