TOKİ’den HKMO’YA Üstü Kapalı Tehdit

Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” konulu panel nedeniyle TOKİ, Harita Mühendisleri Odası’na Erdoğan Bayraktar imzalı bir yazı gönderdi.

TOKİ, Prof. Dr. Cevat Geray, Mimarlar Odası eski genel başkanı Oktay Ekinci gibi isimlerin katıldığı panel için Harita Mühendisleri Odası’ndan, “Panelden herhangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması, panelin kitaplaştırılmaması ya da kitaplaştırılacaksa TOKİ tarafından hazırlanacak metnin tamamının kitapta yer alması”nı istedi.

Harita Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “TOKİ Gerçeği” konulu panel, TOKİ’de rahatsızlık yarattı. TOKİ’nin panelden duyduğu rahatsızlık Harita Mühendisleri Odası’na gönderdiği yazı ile ortaya çıkarken, yazıda ilginç ifadelere yer verildi. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın imzasıyla 27 Mart’ta Harita Mühendisleri Odası ve İstanbul Şube’sine gönderilen yazıda, panelistlerin TOKİ’ye yönelttiği eleştirilerin dikkate alındığı ve değerlendirildiği belirtilerek “Yine de üzüntüyle belirtmek isteriz ki sözkonusu panelde, kimisi TOKİ’nin yapısı ve amaçlarıyla örtüşmeyen ve TOKİ Gerçeğini yansıtmayan kimisi TOKİ’nin ilişkili olduğu sektörlerdeki genel aksaklıkların ve olumsuzlukların kaynağı olarak kurumumuzu gösteren ve kimisi de TOKİ’ye olumlu ve yapıcı bir eleştiri yerine kabul edilmesi mümkün olmayan yakıştırmalar yapan yaklaşımlar sergilenmiştir” denildi.

“TEMSİLCİMİZ KONUŞTURULMADI” İDDİASI

TOKİ’nin yazısında panele katılan TOKİ İstanbul Uygulama Dairesi Başkanlığı’ndan bir personelin, “haksız eleştirilere” yanıt vermek amacıyla söz istediğini ancak panel başkanı tarafından sürenin darlığı gerekçe gösterilerek söz hakkının sık sık kesilerek engellendiği kaydedildi. Yazıda şöyle denildi:

“Panel yöneticisinin bu anlaşılmaz tutum ve davranışlarının kurumsal sorumlusu elbette öncelikle şubeniz sonra da Genel Merkezinizdir. Söz konusu panelde her ne kadar Odanız Genel Merkezini temsilen hiçbir katılımcı yok ise de mesleğiniz alanını tüzel kişilik olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsil ettiğinden Genel Merkeziniz de sorumludur. “

“SONUÇLARI RAPORLAŞTIRMAYIN”

Yazıda, TOKİ’ye yapılan yapıcı ve yol gösterici eleştirilere her zaman hazır olunduğuna işaret edilerek Harita Mühendisleri Odası’ndan şu taleplerde bulunuldu:

“Sıralanan nedenlerle, üç maddelik taleplerimizin şubeniz ve Genel Merkezinizce dikkate alınmasını rica eder; TOKİ’ye yapılan ve yol gösterici eleştirilere her zaman hazır olduğumuzu, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan hakarete ve ithamlara varan yakıştırmalar ve suçlamaların, kurumumuzu değil sorumlularını bağladığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Taleplerimiz;

-Bu panelden herhangi bir sonuç raporu çıkartılarak yayınlanmaması; panelin kitaplaştırılmaması, eğer kitaplaştırılacaksa tarafımızca hazırlanacak metnin tamamının kitapta yer alması şeklindedir.”

TOPUZ KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

“TOKİ Gerçeği” Paneline katılan CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ise TOKİ’nin gönderdiği yazıyı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Topuz Başbakan Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Konuşmacılar hangi sözleriyle asılsız verileriyle, yaklaşımlarıyla kurumun tepkisine neden olan düşünceler ileri sürmüşlerdir? Panelistler üzerinde bir sindirme baskısı mı kurulmaya çalışılıyor? Gücünü anayasadan alan, kamu kurumu niteliğinde demokratik bir meslek örgütü olan bir kuruma,bu içerikte bir yazı yazılmasının, direktifler verilmesinin yasal dayanakları nelerdir? TOKİ bir icraat kurumu mu yoksa denetim kurumu mudur? Bu yazının içeriğinde bir meslek örgütü üzerinde baskı kurma, hatta onu tehdit etme düşüncesi mi gizlidir? Bir kamu kurumu olan TOKİ’nin belirtilen talepleri ileri sürebilmesinin dayanakları nelerdir? Bu tür yaklaşımlarla ve sindirme girişimleriyle bir meslek odasının anayasal görevini yapması engellenmiş olunmamakta mıdır?

PANELE KİMLER KATILMIŞTI?

TOKİ’nin yazısına konu olan “TOKİ Gerçeği” konulu ve Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanlığını yaptığı panele, Prof. Dr. Cevat Geray, Mimarlar Odası eski Genel Başkanı ve kentleşme konusunda araştırmacı-gazeteci Oktay Ekinci, Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Şengül ve aynı üniversiteden Dr. Osman Balaban ve eski Arsa Ofisi 1.Bölge (İstanbul) Müdürü Mustafa Demirdöğen konuşmacı olarak katılmıştı.