TMMOB’den Teknoloji Fakültelerine Tepki

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), çok sayıda, donanımsız fakülte açma kararları yerine, var olan fakültelerin ihtiyaçlarının karşılanarak, sorunlarının giderilmesine yönelik kararlar alınması gerektiğini bildirdi.

TMMOB’den yapılan yazılı açıklamada, 13 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar kurulu kararı ile bazı yüksek öğretim kurumları bünyesindeki 21 adet teknik eğitim ve mesleki eğitim fakültesinin ”teknoloji fakülteleri”ne çevrildiği belirtildi.

YÖK’ün açıklamalarında da, isim değiştirilerek kurulan teknoloji fakültelerinde uygulama mühendisi yetiştirileceğinin bildirildiği hatırlatılan açıklamada ”yıllardır mühendislik eğitimi veren bölümlerin hiçbir sorunu çözülmezken, bilimsel gerekler ve ülke gerçeklerinin dışında alınan bu tür kararların kolay çözülmeyecek sorunlar ve tahribatlar yarattığı bilinen bir gerçektir” denildi.

Türkiye’de var olan mühendislik-mimarlık fakültelerinin eğitimini kaliteli hale getirmek, fakültelerin alt yapı, donanım ve öğretim elemanı alanındaki eksikliklerini gidermek için çalışma yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, siyasi konjonktüre dayalı olarak alınan söz konusu veya benzer kararların kamu yararına uygun olmadığı iddia edildi.

Yüksek öğretime ilişkin kararların ülke ihtiyacına yönelik ve planlama dahilinde alınması gerektiğini işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

”Meslektaşlarımızın yüzde 25’inin işsiz ya da meslek dışı işlerde çalıştığı ülkemizin bir gerçeğidir. Öte yandan yılda ortalama 25 bin yeni mühendisin mezun olduğu gerçeği karşısında alınan bu kararın bir keyfilik ve plansızlık içerdiği açıkça ortadadır. Yükseköğretime ilişkin alınan çok sayıda niteliksiz mühendis-mimar yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açma kararları yerine, var olan fakültelerin ihtiyaçlarının karşılanarak, sorunlarının giderilmesine yönelik kararlar alınması gerekmektedir.

Alınan karardan ve yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, ülkemiz bir kez daha fakültelerin ve bölümlerin açılıp kapatılmasındaki ‘keyfilik’ ve ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile karşı karşıyadır.”