TMMOB İstanbul Şube Yönetimleri İKK üzerine toplandı

9 Haziran 2008 Pazartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda şube yönetim kurulu üyesi katıldı. İKK Sekretarliğini yürüten Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz’ün yönettiği  ve Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanının açılış konuşması ile başlayan toplantıda; İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun geçtiğimiz iki yıla ait çalışma pratiği değerlendirildi. Söz alan konuşmacıların pek çoğu, birlik düşüncesi ve birlik eyleminin kent ölçeğindeki karşılığının İKK olduğunu, İKK’ların gelişmesinin TMMOB’ye doğrudan ve önemli katkılar sunduğunu ifade ettiler.

Toplantıda ayrıca, TMMOB’nin tüzüğünde yer alan ilgili maddelerin İKK’ların çalışma pratiğini ve hedeflerini karşılamakta yetersiz kaldığı, yeni bir İKK işleyiş ve hukuğunu oluşturmanın ise tüm birlik üyelerinin önümüzdeki dönem sorumluluklarından biri olduğu dile getirildi. Pek çok şube yöneticisi, İKK’ların özellikle kentsel alanda yerel yönetimler eliyle uygulanmaya çalışılan neoliberal dönüşüm politikalarına karşı yürütülen mücadele içinde çok önemli sorumlulukları ve yeri olduğunu söyledi. Bazı üyeler de İKK’ların mücadelenin çok yönlü ve büyüyen ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman yetersiz kaldığını vurgularken; “Kentleri geri almak için mücadelemizi yerellerde de merkezileştirmek gerekiyor”, “İKK sekretaryalarını bir yürütme organına-kuruluna dönüştürerek güçlendirelim”, “İl Koordinasyon Kurulunu TMMOB İstanbul’a dönüştürelim” gibi çeşitli öneriler getirdiler. Toplantı sonunda, TMMOB İstanbul İKK Sekretaryalığı görevini yeniden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi üstlendi.