TMMOB, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” Komisyonu’ndan çekildi

TMMOB, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Komisyonu’ndan çekildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mayıs 2008 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Komisyonu’ndan çekildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Mayıs 2008 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

“Sosyal barış yerine gerginlik politikasını bir yönetimsel tarz olarak benimseyen AKP İktidarı, gergin ortama her gün yenisini ekleyerek ülkeyi yönetmeye çalışmaktadır. Uzlaşı kültürüne sahip olunmadığından, ortak aklın ortaya çıkması engellenmekte, sorunların çözümü yerine çözümsüzlük dayatılmaktadır. Milli iradeye tanınan mutlak haklılık, temsil edilen milletin felaketi olmaktadır. Parlamentodaki oy çokluğuna dayanılarak çıkarılan her yasada ama her yasada toplumsal uzlaşı aranmamaktadır. Bu yasalar, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğine göre, toplumu temsil eden demokratik yapıların görüşünün alınması zorunludur. Aksi halde bu yönetim anlayışının demokratik olduğunu söylenemez. Bugün yaşadığımız da budur.

Siyasal iktidar, temel yasa yapmak yerine torba yasa adı altında ilgili ilgisiz konularda yasa değişikliği yapmakta ve bu değişikliklerden toplumun haberi olmamaktadır. Bu torba yasaları emek-meslek örgütlerinin izlemesi dahi olanaklı olmamaktadır. İki yıldan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Konsey bileşenleri ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” üzerinde çalışılmaktadır. Alt komitede yasa tasarısının son şekli verilmek üzere çalışmalar yapılırken “İstihdam Paketi” olarak bilinen torba yasanın içine iş sağlığı ve güvenliği konuları da derç edilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat kanununda yapılan değişiklik ile de iş güvenliği mühendislerinin eğitim ve sertifikaları da piyasaya açılmıştır. Bir kamusal hizmet daha piyasalaştırılmış ve Bakanlığın kendisinin bu yetkiyi nasıl kullanacağı da yönetmeliğe bırakılmıştır. İsteyen istediği yerden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alacaktır. İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma hayatının önemli bir sorunu iken, iktidar piyasaya havale ederek sorunu çözmüştür (!).

İktidar sorunu istihdam paketinde çözerken, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı çalışmalarına dâhil ettiği emek ve meslek örgütlerine haber vermemiş, niyetlerini gizlemiştir. Bakanlığın yetkilerinde yapılan değişiklik, TBMM Komisyon aşamasında dâhil edilerek örgütler atlatılmıştır. Her şeyden önce, etik olmayan yol ve yöntemlerle sosyal barışın sağlanamayacağı açıktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan “Ulusal Konsey” fikri heyecanla karşılanmışken, sosyal tarafların birlikte tartışıp çözüm üreteceği beklentisi, siyasal iktidar tarafından yok edilmiştir. Siyasal iktidarın demokratik anlayışla uyuşmayan “ben yaptım oldu bitti” anlayışı bu konudaki her türlü diyalog kapılarını kapatmıştır.

Bu nedenle, TMMOB siyasal iktidarın demokrasi oyununda figüran olmayacağını açıklayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Komisyonu’ndan çekilmiştir.

TMMOB bu konuda da AKP iktidarını uyarmaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

politeknik.org.tr