TMMOB Kadın Kurultayı Başlıyor
Spread the love

TMMOB’ye bağlı odaların kadın komisyonları TMMOB Kadın Kurultayı’nda buluşuyor. Kurultay 16-17 Kasım tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yapılacak.

TMMOB’ye bağlı odaların kadın komisyonları 16-17 Kasım tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda TMMOB Kadın Kurultayı örgütlüyor.

Kurultayda kadın hakları, kadın emeği, kadına yönelik şiddet ve Gezi sürecinde kadın konuları ele alınacak.

TMMOB Kadın Kurultayı programı şu şekilde;

1. Gün (16 Kasım 2013 Cumartesi)
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Ayşe IŞIK EZER – Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı /TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Mehmet SOĞANCI – TMMOB YK Başkanı
10.30-10.40 Divan seçimi
10.40-10.50 Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi
10.50-11.00 ARA
11.00-11.45 Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları
Doç .Dr. Elif Ekin AKŞİT – A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
11.45-12.30 Türkiye‘de Kadın Politikaları-Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında Kadınlar
Dr. Zeynep BEŞPINAR – Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
12.30-13-30 YEMEK ARASI
13.30-14.15 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye‘de Kadın Emeği
Canan ÇALAĞAN- KESK Kadın Sekreteri
14.15-15.00 Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları
Müge YETENER – TTB Kadın Kolu
15.00-15.15 ARA
15.15-15.45 GEZİ SÜRECİNDE KADIN
Beyza METİN – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Mücella YAPICI – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
15.45 – 16.45 TMMOB‘de Kadın Örgütlülüğü
(-Kadın Kurultayları ve Kadın Çalışmalarının Değerlendirilmesi
– Örgütlenme ve Mücadele Olanakları)
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
16.45-17.00 ARA
17.00-18.30 İKK Kadın Komisyonlarının Sunumları

2.Gün (17 Kasım 2013 Pazar)
10.00-12.30 TMMOB‘DE KADIN ÖRGÜTLENMESİ
Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi
Divanın Önergeleri Onaya Sunması
12.30-13-30 YEMEK ARASI
13.30-15.00 TÜRKİYE‘DE KADININ DURUMU
Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi
Divanın Önergeleri Onaya Sunması
15.00-15-15 ARA
15.15-16.00 SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

 

politeknik.org.tr


Spread the love