TMMOB Ankara İKK İnsanca Yaşayacak Ücret İçin Eyleme Çağırıyor!

TMMOB Ankara İKK insanca yaşayacak ücret için 26 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılı asgari ücretini açıklamak üzere 26 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak. AKP hükümetinin asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamalar 2014 yılı asgari ücretinin yine açlık sınırının altında olacağının ipuçlarını veriyor.

Her yıl belirlenen asgari ücret tüm çalışma alanlarında düşük ücretleri meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanılıyorken TMMOB Ankara İKK ücretli mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının düşük ücretlerle çalıştırılmalarına karşı insanca yaşayacak asgari ücret için eylemde olacak. TMMOB’nin Ankara bileşenleri asgari ücretin açıklanacağı 26 Aralık Perşembe saat 12.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Aynı gün ve saatte DİSK de eylemde
DİSK insanca yaşayacak asgari ücret mücadelesi için aynı gün ve saatte bakanlık önünde basın açıklaması düzenleyecek.

TMMOB Ankara iKK mühendisleri, mimarları ve plancıları insanca yaşayacak ücret için yapılacak eyleme çağırıyor. Ankara İKK’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Emeğimizi çalamazsınız insanca yaşayacak ücret istiyoruz!

AKP iktidarı boyunca çalışanların haklarına göz dikti, neoliberal saldırı politikalarıyla işçileri güvencesizleştirdi. Güvencesizlik çalışma yaşamının tek kuralı haline getirildi. Tüm çalışma alanlarını, meslek gruplarını kapsayan bu saldırılar mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını da etkiledi, Ücretli mühendisler, mimarlar, şehir plancıları güvencesizleşti.

AKP hükümeti bir taraftan emeğe saldırılarını sürdürürken, bu saldırıları rahatlıkla uygulamak için emek ve meslek örgütlerine saldırmayı, yetkilerini devralmayı da ihmal etmiyor. AKP’nin, AKP’li bakanların, bakan oğullarının, AKP’li bürokratların ve patronların yolsuzlukları, yağmalamaları ortalıklara saçılırken AKP iktidarı TMMOB’ye bağlı odaların mali ve idari denetimlerini yağma ve yolsuzluk dolu bakanlıklara devretmekten utanmıyor, TMMOB’yi etkisizleştirerek mühendisleri daha fazla güvencesizleştirme peşine düşmekten utanmıyor.

AKP’nin utanması yok ama, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının emeklerinin çalınmasına artık tahammülü yok. Düşük ücretlerle, eksik prim bildirimleriyle, ücretlendirilmeyen uzun çalışma saatleriyle her geçen gün daha fazla güvencesizleştirilen mühendisler olarak emeğimizi, haklarımızı geri istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret ve güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz.

Hiçbir asgari ücretliye, emekçiye, çalışana sorulmadan belirlenen asgari ücret kabul edilemez. Belirlenen asgari ücretle yaşanamaz. 800TL’ye kadar varan ücret teklifleriyla karşı karşıya kalan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilemez. Emeğimizi çalamazsınız. Emek mücadelesinin bir bileşeni olarak insanca yaşayacak asgari ücret mücadelesini büyüteceğiz.

TMMOB Ankara İKK

politeknik.org.tr