TMMOB Adana İKK: “Cem Eren’in Sürgün Edilmesine İlişkin Açıklama”
Spread the love

Taksim Gezi Parkının talan edilmesi girişimine karşı başlayan direnişin, ülkemizin dört bir yanına yayılarak talana, anti- demokratik uygulamalara karşı kitlesel direnişlere dönüşmesinin ardından AKP hükümeti talimatıyla başlayan soruşturmalar devam ediyor.

Polis şiddeti neticesiyle gencecik insanlarımızı kaybettik, pek çok kişi yaralandı, şiddete maruz kaldı, gözaltına alındı, tutuklandı, soruşturmaya uğratıldı. Eli palalı, sopalı hatta silahlı saldırganların demokratik gösteri haklarını kullananlara karşı yaptığı saldırıları görmezden gelen, polis şiddetini savunan siyasi iktidar, şimdi de direnişe katılanları bu soruşturmalar nezdinde yıldırmak istemektedir.

Bu anlayışın sonuçlarını Adana‘da da görmekteyiz. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube üyesi, aynı zamanda KESK‘e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) başkanı, Devlet Su İşleri 6. Bölge‘de çalışan Cem Eren arkadaşımız Kars‘a sürgün edilmiştir.

Arkadaşımızdan Adana‘daki gezi direnişi eylemlerine katıldığı, KESK, DİSK, TTB ve TMMOB‘nin iş bırakma eylemlerini desteklediği suçlamasıyla savunması istenmiş ve hızla sonuçlandırılan bu soruşturma neticesinde Cem Eren sürgün ile cezalandırılmıştır.

Çok açık ve nettir ki, Gezi direnişinin kitleselliği, tüm uygulanan şiddete rağmen geniş kesimlerin demokratik gösteri haklarını kullanarak bu eylemliliklerde yer alması siyasi iktidarın gözünü korkutmuştur. Bu soruşturmalarla, bu sürgün kararları ile bu eylemliklerde yer alan emek ve meslek örgütleri hedefe alınarak cezalandırılmak istenmektedir. Adana‘da emek ve meslek örgütlerine üye pek çok arkadaşımız hakkında açılmış soruşturmalar bulunmaktadır. Bu soruşturmalar halen devam etmektedir.

Ancak iyi bilinmelidir ki, bu hukuksuzluk, adaletsizlik, yan tutuculuk, ayrımcılık devam ettiği sürece, siyasi iktidar karşısında her zaman bu uygulamalara karşı dikilen insanları bulacaktır.

Bizler demokratik taleplerimizi dile getirmek için toplantı yapma ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızı kullandık. Bu hak, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yer alan temel hakkımızdır. Demokratik ülkelerde, gösteri haklarını kullananlar, taleplerini dile getirenler yargılanmaz, soruşturmaya uğramaz, sürgün edilmezler. Bu hakların özgürce kullanıldığı bir ülkede yaşamak için baskı, tehdit, sürgün, gözaltı ve işten atma uygulamalarına karşı, tüm baskılara rağmen tepki göstermeye ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalar haklı mücadelemizi engelleyemecektir. Soruşturma geçiren tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Sürgün edilen Cem Eren arkadaşımızın yanındayız. Arkadaşımız Cem Eren‘in sürgün kararı derhal durdurulmalı ve devam etmekte olan haksız soruşturmalara bir an önce son verilmelidir.

Nazım Biçer
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri


Spread the love