TMMOB: “23 Mayıs’ta KESK’le Omuz Omuzayız”
Spread the love

AKP iktidarı, adına “toplu sözleşme” dediği bir süreç ile milyonlarca emekçinin taleplerini görmezden gelmeye, her zaman olduğu gibi yine yoksulluğu ve sefaleti sunmaya devam etmektedir.

Kamu emekçilerine sunulan %3+3 artış teklifi ve hemen ardından Başbakan tarafından sarf edilen “memurun grev hakkı yok” sözleri ile AKP‘nin emekçiye yönelik gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır.

12 Eylül Referandumu süresince AKP ve yandaşlarınca sendikal özgürlüklerin geliştirileceği ve grev hakkının sağlanacağı yönünde kopartılan fırtınanın da aslında neye hizmet ettiği bir kez daha açığa çıkmıştır.

“Memura müjde” manşetleri ile servis edilen ve adına “toplu sözleşme” denilen zeminin, AKP tarafından sınırları çizilen ve emekçilerin üretimden gelen gücünü elinden alan bir dayatma alanı olduğu da bir kez daha anlaşılmıştır. TMMOB bunu çok iyi bilmektedir.

Sendikal hak ve özgürlükler konusunda yasakçı düzenlemeleri nedeniyle yıllardır ILO‘nun denetim organlarında eleştirilen ve kara listeye alınan ülkemizde, AKP‘nin hazırladığı yasal düzenlemeler ile aynı anlayış sürdürülmektedir.

KESK, emekçiler açısından yoksulluk ve sefalet anlamına gelen bu sürece karşı son derece meşru bir tepki göstererek 23 Mayıs‘ta üretimden gelen gücünü kullanmak için karar almıştır.

TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını savunurken demokrasi, özgürlük ve insan haklarının bir boyutu olarak sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin de içerisinde olmuştur. Ayrıca TMMOB üyelerinin üçte biri de kamu çalışanıdır.

Bu nedenle;

Milyonlarca kamu emekçisinin “Grevli Toplu Sözleşme Hakkını İçeren Yasa, İnsanca Yaşayacak Bir Ücret, Güvenceli İstihdam, Tüm Ek Ödemelerin Emekli Aylığına Yansıtılması, Ücretlerin Vergi Dilimi Artışından Etkilenmemesi, Kamu Emekçisi Kadınlara Pozitif Ayrımcılık ve Sendikalara Yönelik Baskıların Son Bulması” taleplerinin gerçekleşmesi için üretimden gelen gücünü kullanacak olan KESK‘le birlikte olduğumuzu herkese duyuruyoruz.

TMMOB, tüm örgütlü gücüyle birlikte 23 Mayıs‘ta “hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”  diyenlerin, KESK‘lilerin yanında olacaktır.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love