Teknoloji fakültelerinde mühendislik unvanına yürütmeyi durdurma

Teknoloji fakültelerinde mühendislik programı tamamlayanların mühendislik unvanına sahip olmalarına yol açan YÖK kararının yürütmesi durduruldu.

YÖK(Yükseköğretim Kurulu)’nun 24 Temmuz 2013 tarihli kararı ile teknoloji fakültelerinden mezun olanların mühendis ünvanı kazanmasının önü açılmıştı. TMMOB’nin karara karşı açtığı davada ilk sonuç yürütmeyi durdurma oldu. Danıştay sekizinci dairesi teknoloji fakültelerinden mezun olanların mühendis unvanı almasına yol açan kararın yürütmesini durdurdu.

Bilimsel-nitelikli mühendislik eğitimini yok sayan düzenlemeler

YÖK 24 Temmuz 2013 tarihli kararında teknoloji fakültesi ile mühendislik fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbirleri ile eşdeğer olduğuna, teknoloji fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanların da ilgili dalın mühendisi unvanını kullanacağına karar vermişti.

YÖK’ün bu son hamlesi ilk olarak mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak teknoloji fakültelerine dönüştürülmesiyle başlamıştı. 2009 yılında hayata geçen bu uygulamadan yaklaşık bir yıl sonra teknoloji fakültelerine bağlı mühendislik bölümleri açılmıştı. Bu değişiklikler TMMOB ve bağlı odaların tepkisine yol açmış, bilimsel ve nitelikli mühendislik eğitiminin yalnızca fakültelerin tabelalarını değiştirerek sağlanamayacağı işaret edilmişti.

Teknoloji fakülteleri üniversite eğitim süreçlerinin bilimsellikten uzak piyasaya ucuz emek gücü yetiştirmek üzere dönüştürülmesi adımlarından birisi. Bu uygulamalar teknoloji fakültelerinden mezun olan ‘mühendisler’ için güvenceli bir gelecek anlamına gelmiyor. Her geçen yıl akademik kadrodan ve bilimsel gerekliliklerden yoksun açılan mühendislik fakültelerine eklenen teknoloji fakülteleri tüm mezunlar için üniversitelerdeki eğitim süreçlerinden başlayan güvencesizleştirme saldırısı anlamına geliyor.

 

politeknik.org.tr