TEKEL işçilerine yapılan saldırıyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası’nın yaptığı basın açıklaması

En temel demokratik taleplerini dile getirmek için eylem yapan işçilere polisin tazyikli su, gaz bombası ve coplarla müdahale etmesi kabul edilemez. Günlerdir Ankara’nın çeşitli yerlerinde yaşanan şiddet görüntüleri, AKP Hükümetinin demokrasi ve özgürlük anlayışının da en açık göstergesidir.

Binlerce TEKEL işçisinin bu soğuk kış gününde Ankara’da eylemde olmasının nedeni, yıllardır uygulanmakta olan “Özelleştirme” politikalarıdır. Bugüne kadar özelleştirme politikalarının en büyük sonucu “işsizliğin artması”, “iş güvencesinin ortadan kalkması”, “gelir dağılımındaki adaletsizliğinin büyümesi” olmuştur. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için TEKEL’de ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ndeki özelleştirmeler durdurulmalı ve bugüne kadarki özelleştirmelerden mağdur olan çalışanların hakları iade edilmelidir.
AKP Hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana, ısrarlı biçimde “emek düşmanlığı” yapmaktadır. Tam 7 yıldır planlı biçimde bir yandan emekçilerin ücretleri ve kazanılmış hakları gasp edilirken, diğer yandan da emeğine ve alın terine sahip çıkma mücadelesi veren emekçiler şiddetle bastırılmaktadır.
Sağduyuya, barışa ve şiddetten arındırılmış bir atmosfere en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, TEKEL İşçilerinin eylemleri karşısında hükümetin takındığı şiddetle örülü baskıcı tutumu kınıyor, TEKEL işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası – 18 Aralık 2009