Çorlu Su Yaşamdır Platformu: Suyumuz Tehlikede, Sahip Çıkalım!

TMMOB İstanbul İKK, daha önce aldığı; “suyun metalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı mücadele eden tüm yapılarla dayanışma”  kararı doğrultusunda “Çorlu Su Yaşamdır Platformu”nun gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak destek verdi. 22 Haziran 2008  Pazar günü, Çorlu meydanında yapılan basın açıklamasında söz alan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz, suyun özelleştirmesinin insan haklarına aykırı olduğuna vurgu yaptı. Basın metni Çorlu Su Yaşamdır Platformu temsilcisi tarafından okundu.

TMMOB İstanbul İKK, daha önce aldığı; “suyun metalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı mücadele eden tüm yapılarla dayanışma” kararı doğrultusunda “Çorlu Su Yaşamdır Platformu”nun gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak destek verdi. 22 Haziran 2008  Pazar günü, Çorlu meydanında yapılan basın açıklamasında söz alan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz, suyun özelleştirmesinin insan haklarına aykırı olduğuna vurgu yaptı. Basın metni Çorlu Su Yaşamdır Platformu temsilcisi tarafından okundu.

Basın açıklamasının ardında yaklaşık 70 kişinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz, Birleşik Metal İş Sendikası Uzmanı Gaye Yılmaz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Türkay, Su Politik Çalışma Grubu’ndan Selim Yılmaz  ve Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden Semra Ocak söz aldı. Konuşmacılar suyun ticarileştirilmesini, özelleştirilmesini amaçlayan su politikalarının sonuçlarını, dünyadaki uygulamalarını ve bu sürece karşı halkın geliştirdiği mücadeleleri anlattılar. Bilgilendirmenin ardından salondan söz alan katılımcılar, su politikaları ile ilgili olarak görüş ve önerilerini ilettiler.

Kaynak: http://www.ikkistanbul.org/