ŞPO’nun İtirazı Tekel’in Fabrika Satışını Durdurdu
Spread the love

Danıştay, Şehir Plancıları Odası’nın, İzmir Alsancak’taki TEKEL Sigara Fabrikası’nın bir bölümünün satışını ve elden çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan imar planı değişikliğiyle ilgili açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar yaptığı yazılı açıklamada, İzmir’in Alsancak İlçesi’ndeki Atatürk Yüzme Havuzu’nun kuzeyinde bulunan tarihi TEKEL Sigara Fabrikası’nın bir bölümünün satışını ve elden çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan imar planı değişikliğinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğu bildirdi.

Uyar, İzmir’in mevcut imar planlarında “kamusal tesis alanı” olarak planlan ve tarihi TEKEL Sigara Fabrikası’nın bir bölümünü oluşturan alana ilişkin şunları kaydetti:

“Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 11 Mart 2008 tarihli imar planı değişikliği ile alan kamusal tesis kullanımından çıkarılarak, iş merkezi kullanımına dönüştürülmek istenmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği, yürürlükteki mevzuata açıkça aykırı olmasının yanında, İzmir’in Alsancak bölgesinde ve yakın çevresinde var olan yapılaşma, nüfus ve trafik yoğunluğunu da arttırıcı nitelikte bir düzenlemedir. Yürürlükteki mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan bu düzenleme, Oda’mız tarafından yargıya taşınmış ve 11 Mart 2008 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğinin iptali istenmiştir.”

İZMİR’DEKİ TEKEL FABRİKASI’NIN İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Uyar, Oda tarafından açılan dava sonrası, “yargıyı devre dışı bırakma ve davayı konusuz bırakma anlamına gelecek biçimde” 14 Ocak 2009 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yeni bir onay kararı alınmasına rağmen Danıştay Altıncı Dairesi’nin, her iki kararda da “şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini ifade etti. Danıştay Altıncı Dairesi’nin aldığı kararı, “keyfi biçimde kentlerde çarpıklığı arttıran kararlara imza atan bir yönetim anlayışının ilanı” olduğu değerlendirmesini yapan Uyar, “İzmir’in tarihsel kent merkezinin önemli bir parçası olan Alsancak bölgesinde ortaya çıkacak yeni bir yoğunlaşmaya dur denilirken, işçileri günlerce sokakta yatan TEKEL’e ait değerlerin bir parçasının daha kısa süre içinde elden çıkarılması da engellenmiştir” dedi.

hurriyet.com.tr


Spread the love