Şehir Plancıları Odası: Daima Barış ve Özgür Düşüncenin Yanında Olacağız
Spread the love

“Dünya yuvarlaktır” dediği için engizisyon mahkemelerince yargılanarak ömür boyu ev hapsine mahkum edilen Galileo, tarihte yönetici sınıfla bilim insanlarının çatışmasına ilk örnek olarak gösterilir. O günden bu yana tarih, egemenlerin bilim insanlarının ürettikleri özgür düşünceye uyguladığı baskılarla doludur. Ne zaman, bilimin ışığında, çıkar ilişkilerinden ve egemen anlayıştan bağımsız, özgür fikirler ortaya çıksa, güncel konjonktüre uygun bulunmayıp beğenilmeyerek, bilim insanlarının üzerinde baskı ve denetim kurulmuştur. Ülkemiz siyasi tarihi de, özellikle darbe dönemlerinde benzer olaylarla doludur. 28 Şubat 1997 de denenen yeni nesil askeri müdahale sonrası gelişen dönüşümle baskı ve denetim gücü, eleştiriye ve muhalefete tahammülü olmayan baskıcı iktidar elindedir.

11 Ocak 2016 tarihinde “barış için akademisyenler” adıyla bir grup akademisyen, ülkemizde son günlerde yaşanan olaylara ve devletin duruşuna ilişkin düşüncelerini yayımladıkları bir bildiri ile kamuoyu ile paylaşmışlardır. Ancak tüm çağdaş demokrasilerde her farklı görüşten grubun yapabileceği bu türden bir açıklama, özelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın hedef gösteren, hakarete varan, hatta akademisyenleri terörize ederek “dağa çıkmaya davet eden”  üslubu sonucu; soruşturmalar, gözaltılar, işten çıkarma çabalarıyla yine özgür düşüncenin hapsedilmeye, yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Üstüne üstlük bu üslup, durumdan vazife çıkartan mafyavari çevrelerce geliştirilerek, “kanla duş almaya” varan hastalıklı düşüncelerin dahil olmasına sebep olmuştur.

Ülkemizin farklı üniversitelerinden ve yurtdışından çok sayıda akademisyenin imzaladığı bildiri, çocukların, sivillerin, güvenlik görevlilerinin öldüğü ve gidişatının endişe verici boyutlara ulaştığı olayların durmasına, barış ortamının yeniden sağlanmasına ilişkin talep içermektedir.

Bu bildiri, iktidar mensuplarınca söylemi beğenilmese bile, çağdaş bir demokraside olması gerektiği gibi, içeriğine bakılmaksızın, düşünce beyanı olarak kabul edilip, suçlama ve soruşturmalardan arındırılmalı, tam tersine devlet güvencesi altına alınarak, kanla tehdit edenlere karşı koruma altına alınmalıdır.

Ülkemizin ve insanlığın gelişimi için bilim yapan, düşünce üreten akademisyenleri hedef gösteren, onları ihanetle suçlayan anlayışı kabul etmiyor, barışı  savunan herkesle dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Düşünce özgürlüğünün tam anlamıyla sağlandığı, yargının, medyanın, sanatın ve üniversitelerin tam bağımsızlığının sağlandığı bir Türkiye özlemiyle, barış ve özgür düşünceden yana mücadelemizi, tüm toplumumuzla birlikte yükseltmeye her kesimi davet ediyoruz.

Tarih, barışa imza atanları saygıyla yazacaktır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası


Spread the love